do góry
Pobieranie danych...
 
data dodania: 27.11.2019
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Kwoty wolne od potrąceń w 2020 r.

Od 1 stycznia 2020 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie do kwoty 2600 zł. Spowoduje to jednoczesny wzrost kwot wolnych od potrąceń. Przy ich obliczaniu płacę minimalną należy pomniejszyć o składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, zaliczkę na podatek oraz wpłaty na PPK, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania. Pracownicze kwoty wolne od potrąceń stosowane są również w przypadku dłużników niebędących pracownikami, jeżeli osoby te uzyskują świadczenia powtarzalne, których celem jest zapewnienie utrzymania albo stanowiących ich jedyne źródło dochodu.

Kwota wolna od potrąceń nie jest taka sama dla wszystkich pracowników. Jest jedynie ustalana od jednej ustawowej kwoty, tj. 2600 zł lub jej części w przypadku zatrudnienia na część etatu. Na wysokość kwoty wolnej przypadającej do wypłaty wpływa wiele czynników indywidualnych, takich jak parametry podatkowe, uprawnienie do ulgi w podatku i dotyczące składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe właściwych dla danego pracownika. Nowe kwoty wolne należy stosować przy dokonywaniu potrąceń z wynagrodzenia przysługującego za styczeń 2020 r.

Aby obliczyć kwotę wolną od potrąceń z wynagrodzenia pracownika-dłużnika, ustawową minimalną pensję (2600 zł brutto) należy pomniejszyć o:

  • składki na ubezpieczenia społeczne,
  • składkę na ubezpieczenie zdrowotne,
  • zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz
  • wpłaty do pracowniczego planu kapitałowego, w rozumieniu ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli pracownik nie zrezygnował z ich dokonywania.

Wpływ na wysokość kwoty wolnej od potrąceń mają:

  • stawka podatku (17% lub 32%),
  • koszty uzyskania przychodów (250 zł lub 300 zł),
  • złożenie oświadczenia PIT-2 w zakresie stosowania kwoty zmniejszającej podatek,
  • uprawnienie do ulgi w podatku dla osób do 26 lat,
  • przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
  • dokonywanie wpłat na PPK.

CN - Nowa matryca stawek VAT – Towary

Od 1 lipca 2020 r. według nowych zasad będziemy klasyfikować towary i ustalać stawki VAT. Każdy podatnik VAT musi prawidłowo zakwalifikować towar, stosując aktualny numer CN zamiast dotychczasowego z PKWiU 2008, a potem przyporządkować właściwą stawkę VAT. Książka jest jedyną publikacją na rynku, która zawiera pełne zestawienie wszystkich towarów wymienionych w nowej klasyfikacji. Do każdej pozycji CN są przypisane: stary numer PKWiU 2008 oraz stawka lub zwolnienie z VAT.

Kup już za: 249.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK