Poszerzenie katalogu deklaracji składanych elektronicznie

Od 1 listopada br. obowiązuje nowelizacja rozporządzenia w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone.

Wprowadza ona możliwość opatrywania:

  • podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego (§ 8 pkt 10a rozporządzenia) oraz
  • innym podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań (§ 11 pkt 39a rozporządzenia)

zgłoszeń o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy akcyzowej, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, przemieszczanych na terytorium kraju w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego w celu wprowadzenia ich do składu podatkowego.

Jednocześnie z uwagi na likwidację informacji podsumowujących w obrocie krajowym VAT-27 w nowelizowanym rozporządzeniu usunięto zapisy dotyczące tych deklaracji.

Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 25 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone - Dz.U. z 2019 r.