do góry
Pobieranie danych...
 
data dodania: 22.10.2019
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Konsekwencje nieterminowego przekazania środków na zfśs

Pracodawcy mogą być zdezorientowani zmianą wysokości odpisu na zfśs w trakcie roku oraz pojawieniem się nowego terminu wpłaty. W związku z tym mogły się pojawić nieprawidłowości w tym zakresie, takie jak np. nieprzekazanie drugiej transzy we wrześniu, a dopiero w październiku. Mimo tych nieprawidłowości pracodawca nie poniesie negatywnych skutków takich opóźnień. Dlaczego?

Środki przekazane na rachunek bankowy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nadal są własnością pracodawcy, chociaż może on je przeznaczyć tylko na finansowanie działalności socjalnej. Odpis na zfśs lub brak takiego odpisu stanowi jedynie przesunięcie majątkowe o charakterze formalnym w obrębie kont, jakie posiada pracodawca. Nie ma więc - w razie niedotrzymania terminu wpłaty - podmiotu poszkodowanego. Za opóźnienie w przekazaniu środków na zfśs nie przysługują też odsetki. W wyroku z 11 kwietnia 2012 r. (sygn. akt III PK 66/11, OSNP 2013/5-6/54) Sąd Najwyższy uznał, że sytuacja, gdy pracodawca opóźnia się z przekazaniem kwot na rachunek funduszu, nie oznacza powstania po jego stronie długu. Przekazanie środków na zfśs po wyznaczonym terminie nie powoduje zatem powstania po stronie pracodawcy zobowiązania do odprowadzenia odsetek z tego tytułu.

Źródło: Własne

CN - Nowa matryca stawek VAT – Towary

1 kwietnia 2020 r. nastąpią dwie rewolucyjne zmiany dla podatników. Według nowych zasad będziemy klasyfikować usługi i ustalać stawki VAT. Każdy podatnik VAT musi prawidłowo zakwalifikować usługę, stosując aktualny numer CN zamiast dotychczasowego z PKWiU 2008. Po ustaleniu numeru CN musi przyporządkować właściwą stawkę VAT, gdyż nowa klasyfikacja spowoduje również zmianę stawek VAT na wiele produktów. Książka jest jedyną publikacją na rynku, która zawiera pełne zestawienie wszystkich towarów wymienionych w nowej klasyfikacji. Do każdej pozycji CN

Kup już za: 249.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK