do góry
Pobieranie danych...
 
data dodania: 17.10.2019
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Obligatoryjny MPP w usługach budowlanych

Obligatoryjnym reżimem split payment od 1 listopada 2019 r. zostanie objęta m.in. branża budowlana. Co do zasady w tym zakresie obowiązkowy MPP ma zastąpić usługi objęte wcześniej mechanizmem odwrotnego obciążenia, wymienione w załączniku nr 14 do ustawy o VAT. Przepisy te obowiązywały od 1 stycznia 2017 r. i - zdaniem resortu finansów - nie spełniały swojej funkcji w zakresie uszczelniania systemu podatkowego. Zostają więc uchylone z dniem 1 listopada 2019 r.

Zasadnicza zmiana polega na tym, że od listopada 2019 r. podmioty świadczące usługi budowlane będą wystawiać faktury z podatkiem VAT (dotychczas podwykonawcy nie naliczali VAT na fakturach), natomiast usługobiorcy będą zobowiązani do zapłaty tych faktur w MPP (dotychczas rozliczali VAT należny i naliczony w swojej deklaracji). Podatek VAT przed zmianą przepisów nie był w ogóle elementem płatności - ani między kontrahentami, ani do urzędu skarbowego. Rozliczenie to było neutralne dla usługobiorcy (VAT należny i naliczony wykazywany w jednej deklaracji VAT), chyba że nie wykazał on podatku należnego w terminie i korektę składał po upływie 3 miesięcy. Wówczas podatek naliczony ujmowany był "na bieżąco", co skutkować mogło zapłatą odsetek za zwłokę (art. 86 ust. 10b pkt 3 w zw. z ust. 10i ustawy o VAT - zasada ta jest jednak kwestionowana przez sądy administracyjne jako niezgodna z unijną zasadą neutralności i proporcjonalności; problem ten przestanie istnieć w odniesieniu do usług budowlanych, pozostanie jednak aktualny przy zakupach towarów i usług dokonywanych od podmiotów zagranicznych).

Po wprowadzeniu zmian usługi budowlane objęte obowiązkowym MPP będą wymienione w poz. 98-144 załącznika nr 15 do ustawy o VAT. Zakres robót budowlanych w załączniku nr 15 pokrywa się z zakresem usług objętych poprzednio odwrotnym obciążeniem, czyli wymienionych w załączniku nr 14 do ustawy o VAT. Usługi te nadal będą klasyfikowane według określonego grupowania PKWiU.

Klasyfikacja wykonywanych usług związanych z budownictwem do określonej kategorii wymienionej w załączniku nr 15 do ustawy o VAT nie zawsze jest jednoznaczna. Najwięcej wątpliwości dotyczy usług kompleksowych, jednak analizować należy również każdą pojedynczą usługę, gdyż nie wszystkie prace związane z szeroko rozumianymi usługami budowlanymi są objęte obowiązkowym MPP (podobnie jak wcześniej nie były objęte odwrotnym obciążeniem). Przykładem mogą być usługi polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej, które są klasyfikowane w grupowaniu PKWiU 71.11 "Usługi architektoniczne", a zatem nie będą objęte obowiązkowym MPP (przy założeniu, że nie stanowią usługi pomocniczej objętej jednym świadczeniem kompleksowym klasyfikowanym jako roboty budowlane wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT).

Innym przykładem usług, które nie będą objęte obowiązkowym MPP, jest wynajem koparki bez operatora, w odróżnieniu od wynajmu koparki z operatorem, który stanowi usługę objętą MPP.

CN - Nowa matryca stawek VAT – Towary

1 kwietnia 2020 r. nastąpią dwie rewolucyjne zmiany dla podatników. Według nowych zasad będziemy klasyfikować usługi i ustalać stawki VAT. Każdy podatnik VAT musi prawidłowo zakwalifikować usługę, stosując aktualny numer CN zamiast dotychczasowego z PKWiU 2008. Po ustaleniu numeru CN musi przyporządkować właściwą stawkę VAT, gdyż nowa klasyfikacja spowoduje również zmianę stawek VAT na wiele produktów. Książka jest jedyną publikacją na rynku, która zawiera pełne zestawienie wszystkich towarów wymienionych w nowej klasyfikacji. Do każdej pozycji CN

Kup już za: 249.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK