do góry
Pobieranie danych...
 
data dodania: 17.10.2019
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Nowelizacja prawa własności przemysłowej

Uproszczenie postępowania przed Urzędem Patentowym, czy zwiększenie dostępności pomocy prawnej związanej z ochroną wynalazków - to planowane efekty nowelizacji prawa własności przemysłowej, którą w środę 16 października 2019 r. uchwalił Sejm.

Według Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, które przygotowało nowelę, najważniejsze zmiany, jakie zawiera ustawa to doprecyzowanie pojęcia wynalazku, eliminacja niejasności dot. ochrony praw własności przemysłowej, zwolnienie z opłat okresowych na wzory przemysłowe i znaki towarowe dla MŚP w początkowej fazie działania. Nowe przepisy regulują m.in. kwestie udzielania patentów na wynalazki, przyznawania praw ochronnych na wzory użytkowe i znaki towarowe, a także praw z rejestracji wzorów przemysłowych, topografii układu scalonego oraz oznaczeń geograficznych.

Nowela zakłada, że pełnomocnikami stron w postępowaniu przed Urzędem Patentowym – w sprawach wzorów przemysłowych i oznaczeń geograficznych – oprócz rzeczników patentowych – będą mogli być także adwokaci i radcowie prawni.

"Oznacza to zwiększenie dostępności pomocy prawnej w sferze ochrony własności przemysłowej. Obecnie adwokaci i radcowie prawni mogą być pełnomocnikami w sprawach dotyczących znaków towarowych" - wyjaśnia MPiT.

Inne ważne rozwiązania, na które wskazał resort, to doprecyzowanie pojęcia wynalazku i wyeliminowanie niejasności dot. ochrony praw własności przemysłowej. "Dzięki temu przedsiębiorcy zainteresowani działaniem wyłącznie na polskim rynku będą mogli patentować swoje wynalazki w polskim Urzędzie Patentowym, a nie w Europejskim Urzędzie Patentowym, korzystając ze zbliżonego orzecznictwa obu instytucji" - poinformowano. Po zmianach Urząd Patentowy będzie rozpatrywał zgłoszenia w sposób podobny do Europejskiego Urzędu Patentowego - dodano.

Przewidziano też "usprawnienie postępowania przed Urzędem Patentowym (UP), w tym przyspieszenie postępowania spornego w sprawach o unieważnienie albo stwierdzenie wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji". Według MPiT możliwe będzie także skrócenie czasu oczekiwania na wydanie dokumentów potwierdzających udzielenie prawa wyłącznego. "To oznacza, że przedsiębiorstwa szybciej będą uzyskiwać prawa wyłączne (np. prawa z rejestracji wzoru przemysłowego), przed upływem miesiąca od dnia zgłoszenia" - informują autorzy zmian.

Wskazano też na zwolnienie z opłat okresowych na wzory przemysłowe i znaki towarowe przedsiębiorców (na ich wniosek) z sektora małych i średnich firm na początku ich działalności gospodarczej, "czyli w ciągu 3 lat od jej rozpoczęcia".

Z kolei wprowadzenie tzw. poszukiwania międzynarodowego ma umożliwić zgłaszającemu – już na etapie wniosku o zgłoszenie wynalazku – uzyskanie bardziej szczegółowych informacji na temat „stanu techniki”.

"To oznacza, że będzie on mógł się dowiedzieć, jaki jest aktualny stan wiedzy w obszarze jego zainteresowania i czy może dokonać zgłoszenia swojego wynalazku jako rzeczywiście innowacyjnego na arenie międzynarodowej" - tłumaczy MPiT.

Nowe regulacje mają wejść w życie po trzech miesiącach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Źródło: PAP

INFORLEX Twój Biznes KORONAWIRUS i tarcza antykryzysowa

Już w sprzedaży!

Kompleksowa baza wiedzy dla wszystkich, którzy zostali zmuszeni do stosowania nowych przepisów tzn. tarczy antykryzysowej. Doradzamy, odpowiadamy na pytania, interpretujemy przepisy. Wyjaśniamy, jak w praktyce korzystać z tarczy antykryzysowej, jak prawidłowo wypełniać i składać wnioski o pomoc, kto i na jakich zasadach może korzystać ze zwolnień ze składek ZUS. Teraz dwa dostępy w cenie jednego! Pracuj z domu! Dziel się dostępem ze współpracownikami.

Kup już za: 98.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK