do góry
Pobieranie danych...
 
data dodania: 15.10.2019
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Obowiązkowy rachunek rozliczeniowy od 1 listopada

Od 1 listopada 2019 r. podatnicy dokonujący transakcji w zakresie towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT nie będą już mogli posługiwać się rachunkami prywatnymi, nawet jeśli prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą.

Nowe przepisy obowiązujące od 1 listopada 2019 r. nakładają także na sprzedawców towarów i usług z załącznika nr 15 do ustawy o VAT bezwzględny obowiązek posiadania:

  • rachunków rozliczeniowych w rozumieniu Prawa bankowego lub
  • imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej

otwartych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

W konsekwencji będą posiadali także rachunki VAT, które otwierają i prowadzą banki niejako z automatu do rachunków rozliczeniowych (art. 108e ustawy o VAT).

Obowiązek posługiwania się wyłącznie rachunkami rozliczeniowymi w rozumieniu polskiego Prawa bankowego spoczywa także na podmiotach zagranicznych, które na terytorium Polski sprzedają towary lub świadczą usługi wymienione w załącznika nr 15 do ustawy o VAT. Dodatkowo mają oni obowiązek posiadania rachunków bankowych w walucie polskiej właśnie ze względu na możliwość dokonywania rozliczeń z zastosowaniem mechanizmu MPP. Nie ma bowiem możliwości, aby rachunek VAT był prowadzony w walucie obcej.

Podatnicy posiadający rachunki rozliczeniowe oraz imienne rachunki w SKOK związane z prowadzoną działalnością gospodarczą mają obowiązek zawiadomić urząd skarbowy o założeniu takiego rachunku bankowego. Obowiązek ten wynika z art. 5 (rejestracja) i art. 9 (aktualizacja) ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Nie ma natomiast obowiązku zgłaszania do urzędu skarbowego numerów rachunków VAT.

Numer rachunku VAT, jaki został utworzony na rzecz podatnika przez bank lub SKOK, jest numerem wyłącznie do wiadomości tego przedsiębiorcy. Rachunek VAT jest bowiem rachunkiem czysto technicznym. Nie ma on obowiązku podawania tego numeru na wystawianych fakturach. Nie ma technicznych możliwości, aby kontrahent dokonał przelewu jakiejkolwiek kwoty bezpośrednio na rachunek VAT.

Przelewy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności są dokonywane na rachunek rozliczeniowy przedsiębiorcy. Dopiero bank na podstawie komunikatu przelewu dokonuje odpowiedniego przeksięgowania wskazanej w komunikacie kwoty VAT na rachunek VAT podatnika.

INFORLEX Twój Biznes KORONAWIRUS i tarcza antykryzysowa

Już w sprzedaży!

Kompleksowa baza wiedzy dla wszystkich, którzy zostali zmuszeni do stosowania nowych przepisów tzn. tarczy antykryzysowej. Doradzamy, odpowiadamy na pytania, interpretujemy przepisy. Wyjaśniamy, jak w praktyce korzystać z tarczy antykryzysowej, jak prawidłowo wypełniać i składać wnioski o pomoc, kto i na jakich zasadach może korzystać ze zwolnień ze składek ZUS. Teraz dwa dostępy w cenie jednego! Pracuj z domu! Dziel się dostępem ze współpracownikami.

Kup już za: 98.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK