do góry
Pobieranie danych...
 
data dodania: 14.10.2019
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Co we wniosku o wydanie WIS

Wniosek o wydanie WIS będzie mógł być składany w formie papierowej lub drogą elektroniczną przez e-PUAP.

Wniosek o wydanie WIS będzie musiał zawierać dane określone w art. 42b ust. 2 ustawy o VAT, a najczęściej także oświadczenie, że w dniu złożenia wniosku w zakresie jego przedmiotu nie toczy się:

  • postępowanie podatkowe,
  • kontrola podatkowa ani
  • kontrola celno-skarbowa

oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego.

Tego oświadczenia nie będą musiały zawierać jedynie wnioski o wydanie WIS składane przez zamawiających w rozumieniu ustawy - Prawo zamówień publicznych. Wniosek składany będzie na formularzu, którego wzór - w drodze rozporządzenia - określi minister właściwy do spraw finansów publicznych (art. 42b ust. 9 ustawy o VAT).

Wniosek o wydanie WIS będzie mógł być składany w formie papierowej lub drogą elektroniczną przez e-PUAP. W pierwszym przypadku wniosek należy kierować do Krajowej Informacji Skarbowej na adres: ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała, natomiast w drugim - na adres skrytki Krajowej Informacji Skarbowej: /KIS/wnioski.

Co do zasady przedmiotem wniosku o wydanie WIS będzie mógł być jeden towar lub jedna usługa (art. 42b ust. 5 pkt 1 ustawy o VAT). Nie będzie możliwe składanie WIS dotyczących dwóch lub więcej towarów lub usług. W drodze wyjątku od tej zasady możliwe będzie składanie wniosku o wydanie WIS dotyczącego towarów lub usług, które w ocenie wnios­kodawcy razem składają się na jedną czynność podlegającą opodatkowaniu (art. 42b ust. 5 pkt 2 ustawy o VAT). Wynika z tego, że wnioskując o wydanie WIS, podatnik będzie mógł również ustalić, czy dana czynność ma charakter kompleksowy.

Z art. 42b ust. 4 ustawy o VAT wynikać będzie możliwość zawarcia we wniosku o wydanie WIS dodatkowego żądania sklasyfikowania towaru albo usługi na potrzeby stosowania przepisów innych niż dotyczące określenia stawki podatku. Dzięki temu WIS będą mogły być wykorzystywane również w celu ustalenia:

  • obowiązku stosowania mechanizmu podzielonej płatności,
  • prawa do korzystania ze zwolnienia podmiotowego,
  • prawa do korzystania ze zwolnienia z obowiązku stosowania kasy rejestrującej,
  • czy w odniesieniu do podatnika może być wykorzystana instytucja odpowiedzialności solidarnej.

Fakultatywnie do wniosku będą mogły być załączane wszelkie dokumenty odnoszące się do towaru albo usługi, w szczególności fotografie, plany, schematy, katalogi, atesty, instrukcje, informacje od producenta lub inne dostępne dokumenty umożliwiające organowi wydającemu WIS dokonanie właściwej klasyfikacji towaru albo usługi (art. 42b ust. 7 ustawy o VAT).

CN - Nowa matryca stawek VAT – Towary

1 kwietnia 2020 r. nastąpią dwie rewolucyjne zmiany dla podatników. Według nowych zasad będziemy klasyfikować usługi i ustalać stawki VAT. Każdy podatnik VAT musi prawidłowo zakwalifikować usługę, stosując aktualny numer CN zamiast dotychczasowego z PKWiU 2008. Po ustaleniu numeru CN musi przyporządkować właściwą stawkę VAT, gdyż nowa klasyfikacja spowoduje również zmianę stawek VAT na wiele produktów. Książka jest jedyną publikacją na rynku, która zawiera pełne zestawienie wszystkich towarów wymienionych w nowej klasyfikacji. Do każdej pozycji CN

Kup już za: 249.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK