INFOR.pl
Drukuj

Wynagrodzenia dla młodocianych pracowników po zmianie przepisów

Od 1 września 2019 r. wzrosło o 1% minimalne wynagrodzenie pracowników młodocianych odbywających przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu. Wynagrodzenie pracowników odbywających przygotowanie zawodowe w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy nie zmieniło się i nadal przysługuje w wysokości nie niższej niż 4% przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

W wyniku zmian przepisów rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania od 1 września 2019 r. aktualne minimalne stawki wynagrodzenia pracowników młodocianych przysługujące im w okresie nauki zawodu nieznacznie wzrosły i wynoszą:

  • w pierwszym roku nauki - 5% (z 4%),
  • w drugim roku nauki - 6% (z 5%),
  • w trzecim roku nauki - 7% (z 6%).

Podstawą, od której jest obliczane wynagrodzenie pracowników młodocianych za okres od 1 września do 30 listopada 2019 r., jest kwota 4839,24 zł.

na podstawie M. Piętka/MPPiU nr 10 z 2019 r.