Trzy terminy przekazania środków na zfśs w 2019 r.

Sejm zwiększył podstawę ustalenia odpisu na zfśs w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 r. Pracodawcy do 31 października 2019 r. będą musieli przeliczyć dokonane odpisy i zwiększenia, uwzględniając przekazaną już kwotę wpłat, i przelać różnicę na konto zfss.

Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych przewiduje dwa terminy przekazania środków na zfśs:

  • do 31 maja pracodawca przekazuje kwotę stanowiącą co najmniej 75% równowartości dokonanych odpisów oraz
  • do 30 września – pozostałą kwotę dokonanych odpisów i zwiększeń.

W wyniku uchwalenia przez Sejm ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny zwiększała się podstawa ustalenia wysokości odpisu na zfss. Jest nią (od 1 sierpnia 2019 r.) kwota 3389,90 zł, stanowiąca przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w II półroczu 2014 r.

Konsekwencją tej zmiany jest wyższy odpis na zfss. Pracodawcy, którzy do 30 września 2019 r. przekazali środki na fundusz w wysokości niższej niż wymagana, muszą ponownie je przeliczyć i przelać różnicę na rachunek zfśs. Ustawa określa, że mają na to czas do 31 października 2019 r.

Podstawa prawna:

  • art. 6 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych – j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1352
  • art. 2 ustawy z 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz ustawy o Karcie Dużej Rodziny - ustawa czeka na podpis prezydenta

Oprac. Tomasz Kowalski