do góry
Pobieranie danych...
 
data dodania: 04.10.2019
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Zasady stosowania ulgi termomodernizacyjnej

Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia dotyczące zasad korzystania z ulgi termomodernizacyjnej. Jak podkreślił resort, z ulgi mogą korzystać nie tylko podatnicy opodatkowani według skali podatkowej, lecz także osoby opodatkowane podatkiem liniowym oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W przypadku małżonków limit ulgi w kwocie 53 000 zł przysługuje odrębnie każdemu z nich. Podatnicy po raz pierwszy rozliczą ulgę termomodernizacyjną w zeznaniu za 2019 r.

Od 1 stycznia 2019 r. podatnicy zyskali nową ulgę podatkową. W jej ramach mogą odliczyć od dochodu wydatki związane z termomodernizacją budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Ulga termomodernizacyjna przysługuje tylko podatnikowi będącemu właścicielem lub współwłaścicielem takiego. Jeżeli podatnik nie ma tytułu prawnego, z którego wynikałoby jego prawo własności do nieruchomości, a jedynie jest jej posiadaczem, wówczas nie może skorzystać z ulgi.

W objaśnieniach czytamy: Z ulgi termomodernizacyjnej nie można korzystać w przypadku budynku będącego w budowie. Odliczenie dotyczy tylko budynków już wybudowanych.

Ulga termomodernizacyjna przysługuje za rok podatkowy, w którym właściciel lub współwłaściciel poniósł wydatki na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku. Warunkiem skorzystania z ulgi jest ukończenie termomodernizacji w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym podatnik poniesie na ten cel pierwszy wydatek. Jeżeli podatnik nie zrealizuje przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym terminie, będzie musiał doliczyć kwoty, które odliczy za rok podatkowy, w którym upłynie ww. termin.

Ulga termomodernizacyjna jest ulgą odliczaną od dochodu. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Jak przy tym czytamy w objaśnieniach: Podatnicy pozostający w związku małżeńskim powinni wiedzieć, że limit ten dotyczy każdego z małżonków odrębnie, czyli każdemu z nich przysługuje odliczenie w maksymalnej wysokości 53 000 zł.

Jeżeli podatnik poniósł wydatki na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, które są finansowane kredytem bankowym lub kredytem udzielonym przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, może odliczyć całość poniesionych wydatków, które zostały zapłacone bez względu na wysokość spłaconego kredytu, z którego zostały sfinansowane.

Z uwagi na to, że przepisy wprowadzające ulgę termomodernizacyjną weszły w życie 1 stycznia 2019 r. i mają zastosowanie do dochodów uzyskanych od tego dnia, to podatnicy po raz pierwszy skorzystają z tej ulgi dopiero w zeznaniu za 2019 r. Nie oznacza to jednak, że tylko podatnicy, którzy rozpoczęli termomodernizację od 1 stycznia 2019 r., będą mogli odliczyć poniesione na ten cel wydatki. W przepisach przejściowych przewidziano bowiem możliwość odliczenia wydatków dotyczących przedsięwzięcia termomodernizacyjnego rozpoczętego również przed 1 stycznia 2019 r. Warunkiem takiego odliczenia będzie ukończenie termomodernizacji po 31 grudnia 2018 r., jednak nie później niż w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym podatnik poniósł pierwszy wydatek.

na podst. K. Wojciechowska/Mk nr 10 z 2019 r.

CN - Nowa matryca stawek VAT – Towary

1 kwietnia 2020 r. nastąpią dwie rewolucyjne zmiany dla podatników. Według nowych zasad będziemy klasyfikować usługi i ustalać stawki VAT. Każdy podatnik VAT musi prawidłowo zakwalifikować usługę, stosując aktualny numer CN zamiast dotychczasowego z PKWiU 2008. Po ustaleniu numeru CN musi przyporządkować właściwą stawkę VAT, gdyż nowa klasyfikacja spowoduje również zmianę stawek VAT na wiele produktów. Książka jest jedyną publikacją na rynku, która zawiera pełne zestawienie wszystkich towarów wymienionych w nowej klasyfikacji. Do każdej pozycji CN

Kup już za: 249.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK