do góry
Pobieranie danych...
 
data dodania: 19.09.2019
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Zmiany w uprawnieniach emerytalnych funkcjonariuszy

Od 12 września 2019 r. obowiązują nowe przepisy zmieniające zasady nabywania prawa do emerytury przez funkcjonariuszy przyjętych po raz pierwszy do służby po 31 grudnia 2012 r. oraz żołnierzy powołanych po raz pierwszy do zawodowej służby wojskowej po 31 grudnia 2012 r.

Obecnie jedynym warunkiem nabycia prawa do emerytury jest posiadanie 25 lat służby. Przed zmianą przepisów funkcjonariusze oraz żołnierze zawodowi (przyjęci do służby po 31 grudnia 2012 r.) do nabycia uprawnień emerytalnych musieli spełnić dwa warunki ukończenie 55 lat życia i co najmniej 25 lat służby.

Funkcjonariusz który osiągnął 25 letni okres służby, mógł uzyskać emeryturę bez ukończenia 55 roku życia wtedy gdy zwolnienie ze służby nastąpiło z przyczyn nieleżących po stronie funkcjonariusza (lub żołnierza zawodowego).

Po zmianie przepisów za czas służby przekraczający normę 40- godzinnego tygodnia służby (w półrocznych okresach rozliczeniowych) funkcjonariuszowi będzie przysługiwać czas wolny od służby w tym samym wymiarze albo rekompensata pieniężna (1/172 części miesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym), jeżeli w terminie 10 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego funkcjonariusz nie wystąpi z wnioskiem o udzielenie czasu wolnego od służby w tym samym wymiarze. Powyższe zmiany weszły w życie z mocą od 1 lipca 2019 r.

Takie zmiany wprowadziła ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1635)

oprac. Agata Pinzuł

CN - Nowa matryca stawek VAT – Towary

Od 1 kwietnia 2020 r. zmieniają się dotychczasowe zasady klasyfikacji towarów i ustalania stawek VAT. Towary będziemy klasyfikować według nomenklatury CN. Spowoduje to zmianę stawek VAT na wiele z nich. Książka jest jedyną publikacją na rynku, która zawiera pełne zestawienie wszystkich towarów wymienionych w nowej klasyfikacji. Do każdej pozycji CN są przypisane: obecnie obowiązujący numer PKWiU 2008 według klucza powiązań GUS oraz stawka lub zwolnienie z VAT, jakie obowiązują po zmianach, wraz z podstawą prawną ich zastosowania. Wraz z książką Czyt

Kup już za: 249.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK