do góry
Pobieranie danych...
 
data dodania: 19.09.2019
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Zmiany w naliczaniu minimalnego wynagrodzenia

Od 1 stycznia 2020 r. dodatek za staż pracy nie będzie uwzględniany w kwocie minimalnego wynagrodzenia.

Ponadto ustalona została definicja pojęcia "dodatku za staż pracy". Jest to dodatek do wynagrodzenia przysługujący pracownikowi z tytułu osiągnięcia ustalonego okresu zatrudnienia, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, układzie zbiorowym pracy, innym opartym na ustawie porozumieniu zbiorowym, regulaminie wynagradzania, statucie określającym prawa i obowiązki stron stosunku pracy, umowie o pracę lub spółdzielczej umowie o pracę.

W związku z tą zmianą konieczne było wprowadzenie przepisów przejściowych dla wykonawców umów zawartych przed 1 września 2019 r. na postawie ustawy - Prawo zamówień publicznych. Będą oni mogli przeprowadzić negocjacje dotyczące zawarcia porozumienia w sprawie zmiany wynagrodzenia należnego wykonawcy. Chodzi o tych wykonawców, którzy na podstawie wprowadzonych zmian będą musieli podwyższyć wynagrodzenia swoim pracownikom.

Takie zmiany wprowadziła ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1564)

oprac. Agata Pinzuł

CN - Nowa matryca stawek VAT – Towary

Od 1 kwietnia 2020 r. zmieniają się dotychczasowe zasady klasyfikacji towarów i ustalania stawek VAT. Towary będziemy klasyfikować według nomenklatury CN. Spowoduje to zmianę stawek VAT na wiele z nich. Książka jest jedyną publikacją na rynku, która zawiera pełne zestawienie wszystkich towarów wymienionych w nowej klasyfikacji. Do każdej pozycji CN są przypisane: obecnie obowiązujący numer PKWiU 2008 według klucza powiązań GUS oraz stawka lub zwolnienie z VAT, jakie obowiązują po zmianach, wraz z podstawą prawną ich zastosowania. Wraz z książką Czyt

Kup już za: 249.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK