do góry
Pobieranie danych...
 
data dodania: 05.09.2019
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Zmiany w sprawozdawczości budżetowej

Trwają uzgodnienia międzyresortowe dotyczące nowelizacji kolejnego ważnego rozporządzenia, tym razem w sprawie sprawozdawczości budżetowej (projekt z 24 lipca 2019 r.). Projekt dotyczy zmian w sprawozdawczości budżetowej dotyczących m.in. Rb-28NWS, Rb-34S, Rb-50, Rb-70, Rb-NDS, Rb-FEP.

Trwają uzgodnienia międzyresortowe dotyczące nowelizacji kolejnego ważnego rozporządzenia, tym razem w sprawie sprawozdawczości budżetowej (projekt z 24 lipca 2019 r.).

Projekt przewiduje m.in.:

1) wprowadzenie do sprawozdawczości budżetowej wzoru nowego miesięcznego sprawozdania Rb-FEP z wykonania wybranych elementów planu finansowego Funduszu Emerytur Pomostowych,

2) uchylenie przepisu nadającego Funduszowi Kredytu Technologicznego symbol dla celów sprawozdawczości budżetowej oraz wprowadzenie odpowiednich symboli dla nowo utworzonego Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej i Funduszu Inwestycji Kapitałowych,

3) wprowadzenie w instrukcji sporządzania sprawozdania Rb-70 nowej grupy pracowniczej "posłowie i senatorowie" i wykreślenie grupy pracowniczej "funkcjonariusze służby celnej",

4) wprowadzenie nowego sposobu wykazywania danych w sprawozdaniu Rb-NDS,

5) wprowadzenie zmian w zakresie sprawozdań Rb-28NWS, Rb-34S i Rb-50 dotyczących prezentacji planowanych kwot wydatków jednostek w zależności od przyjętej szczegółowości sporządzanych planów finansowych, w grupach paragrafów albo w paragrafach,

6) uzupełnienie terminarza przekazywania sprawozdań dotyczących JST o sprawozdania Rb-Z-PPP o stanie zobowiązań z tytułu umów partnerstwa publiczno-prywatnego.

Zgodnie z projektem rozporządzenie ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów odnoszących się do proponowanych zmian w zakresie sprawozdań Rb-28NWS, Rb-34S, Rb-50 i Rb-70, które weszłyby w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Nowe przepisy miałyby zastosowanie po raz pierwszy do miesięcznych sprawozdań Rb-FEP za wrzesień 2019 r. i kwartalnych sprawozdań Rb-NDS za III kwartały 2019 r. oraz kwartalnych sprawozdań Rb-28NWS, Rb-34S, Rb-50 i Rb-70 za I kwartał 2020 r.

Szczegółowo o tych zmianach przeczytają Państwo w PORADNIKU Rachunkowości budżetowej - w miesięcznym przeglądzie - zaraz po ich zatwierdzeniu i opublikowaniu.

Oprac. Małgorzata Majewska

red. naczelny PRB

Biała lista podatników VAT

Publikacja zawiera komplet informacji o tzw. białej liście, czyli prowadzonym przez szefa KAS Wykazie podatników VAT, a także o konsekwencjach, jakie od 1 stycznia 2020 r. poniosą podatnicy, którzy dokonają wpłat na rachunki spoza tego Wykazu. Poradnik przystępnie omawia nowe rozwiązania prawne oraz rozstrzyga wiele kwestii praktycznych związanych z wprowadzeniem nowych regulacji. Autor udziela odpowiedzi na wiele pytań zgłoszonych przez podatników, przytacza wyjaśnienia Ministerstwa Finansów, podaje liczne przykłady i zestawienia tabelaryczne.

Kup już za: 59.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK