do góry
Pobieranie danych...
 
data dodania: 22.08.2019
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Wieloletnia prognoza finansowa JST po nowemu

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji zamieszczony został projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniający rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Projektowane zmiany dotyczą:

 1. Ograniczenia obowiązków jednostek samorządu terytorialnego poprzez zmniejszenie ilości pozycji wykazywanych w wieloletnich prognozach finansowych. Zmniejszenie dotyczyć będzie przede wszystkim poszczególnych danych:
  • związanych z kwotami spłat zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej przejętymi na podstawie poprzedniej ustawy o zakładach opieki zdrowotnej,
  • w zakresie finansowania projektów UE wynikających wyłącznie z już zawartych umów o dofinansowanie.

W rezultacie nowy wzór wieloletniej prognozy finansowej, po uwzględnieniu pozycji wynikających z konieczności dostosowania do rozwiązań zawartych w nowelizacji ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zawierać będzie mniej o 20 pozycji niż wzór dotychczasowy.

 1. Dostosowania wzoru wieloletniej prognozy finansowej do rozwiązań zawartych w ustawie z 4 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw. W porównaniu do dotychczasowego stanu prawnego w projekcie proponuje się uzupełnienie o wiersze dotyczące:
  • wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy o finansach publicznych,
  • wpłaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka zaciągniętych po 1 stycznia 2019 r., w tym dokonywanej w formie wydatków bieżących.

Prezentowanie tych danych, wynikających z rozwiązań ustawowych:

 • pozwoli jednostkom samorządu terytorialnego na wykazanie w wieloletnich prognozach finansowych kwot podlegających wyłączeniom z indywidualnego limitu spłaty zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego oraz zobowiązań, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy pożyczki lub kredytu,
 • umożliwi regionalnym izbom obrachunkowym weryfikację kwot wykazywanych w prognozach finansowych w aspekcie zgodności z ustawą o finansach publicznych.
  1. Terminu przekazywania Ministrowi Finansów wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego przez regionalne izby obrachunkowe.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, regionalne izby obrachunkowe są zobowiązane do przekazywania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego wraz z wynikami rozstrzygnięć nadzorczych w terminach do:

   • 10 marca,
   • 5 maja,
   • 5 sierpnia,
   • 5 listopada

- w odniesieniu do WPF wynikających z uchwał i zarządzeń organów JST, otrzymanych odpowiednio do 1 lutego, do ostatniego dnia pierwszego, drugiego i trzeciego kwartału roku budżetowego. Ministerstwo Finansów otrzymuje te dane z ponad miesięcznym opóźnieniem.

Zmiana terminu przekazywania przez regionalne izby obrachunkowe wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego do 5 dni roboczych od dnia wydania rozstrzygnięć nadzorczych pozwoli - zdaniem projektodawcy - Ministrowi Finansów na gromadzenie bardziej aktualnych danych.

Jak wynika z projektu rozporządzenia, wieloletnia prognoza finansowa, według nowego załącznika, znajdzie zastosowanie po raz pierwszy do opracowania projektu uchwały przedstawionego wraz z projektem budżetu na 2020 rok.

INFORLEX Twój Biznes KORONAWIRUS i tarcza antykryzysowa

Już w sprzedaży!

Kompleksowa baza wiedzy dla wszystkich, którzy zostali zmuszeni do stosowania nowych przepisów dotyczących zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19. Przekazujemy zalecenia, interpretujemy przepisy, doradzamy, odpowiadamy na pytania. Wyjaśniamy, jak w praktyce korzystać z tarczy antykryzysowej.

Kup już za: 98.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK