do góry
Pobieranie danych...
 
data dodania: 22.08.2019
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Nauczyciele muszą otrzymać świadczenie urlopowe do 31 sierpnia

Szkoły mają obowiązek wypłacić nauczycielom świadczenie urlopowe do 31 sierpnia 2019 r. W związku z tym, że w 2019 r. termin ten przypada w sobotę, świadczenie należy wypłacić odpowiednio wcześniej, aby w tym dniu nauczyciel mógł nim dysponować. Jedynym warunkiem otrzymania świadczenia jest, co do zasady, pozostawanie nauczyciela w zatrudnieniu w danym roku szkolnym.

Prawo do świadczenia urlopowego przysługuje nauczycielom:

  • czynnym zawodowo (pracującym),
  • przebywającym na urlopach związanych z rodzicielstwem (wychowawczych, macierzyńskich, rodzicielskich),
  • przebywającym na płatnych urlopach dla poratowania zdrowia.

Świadczenie urlopowego nie otrzymają niepracujący w zawodzie nauczyciele emeryci oraz niepedagogiczni pracownicy szkół i placówek oświatowych. Pedagog zatrudniony na podstawie stosunku pracy w kilku szkołach ma prawo do świadczenia urlopowego od każdej z zatrudniających go placówek. Otrzymanie tego świadczenia nie pozbawia nauczyciela możliwości korzystania z funduszy przeznaczonych na działalność socjalną, na zasadach określonych w obowiązującym w danym podmiocie regulaminie administrowania środkami zfśs.

W 2019 r. nauczycielowi, który jest zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć w normalnych warunkach, za cały rok szkolny należy wypłacić świadczenie urlopowe w wysokości 1229,30 zł (37,5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w drugim półroczu 2013 r., tj. 3278,14 zł).

W przypadku nauczycieli wykonujących swoje obowiązki służbowe w niepełnym wymiarze czasu pracy kwota należnego świadczenia urlopowego jest ustalana proporcjonalnie do wymiaru zajęć. Ta sama zasada obowiązuje przy zatrudnieniu, które trwało przez niepełny rok szkolny. Wysokość świadczenia urlopowego należy wówczas obliczyć w odniesieniu do okresu przepracowanego w danym roku szkolnym. W tym celu wysokość świadczenia trzeba podzielić przez 12, a wynik pomnożyć przez liczbę miesięcy trwania zatrudnienia (do okresu zatrudnienia należy wliczyć okresy ferii letnich i zimowych).

Kodeks pracy 2020. Praktyczny komentarz z przykładami

Publikacja uwzględnia najnowsze zmiany w zakresie prawa pracy dotyczące nowych zasad postępowania przed sądami pracy oraz ustalania płacy minimalnej w 2020 r. Zawiera aktualną treść przepisów oraz kompleksowy i praktyczny komentarz do każdego działu Kodeksu pracy. Pomocą w zrozumieniu i stosowaniu nowych rozwiązań prawnych są liczne przykłady, wzory dokumentów oraz tabelaryczne zestawienia.

Kup już za: 129.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK