do góry
Pobieranie danych...
 
data dodania: 22.08.2019
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Nauczyciele muszą otrzymać świadczenie urlopowe do 31 sierpnia

Szkoły mają obowiązek wypłacić nauczycielom świadczenie urlopowe do 31 sierpnia 2019 r. W związku z tym, że w 2019 r. termin ten przypada w sobotę, świadczenie należy wypłacić odpowiednio wcześniej, aby w tym dniu nauczyciel mógł nim dysponować. Jedynym warunkiem otrzymania świadczenia jest, co do zasady, pozostawanie nauczyciela w zatrudnieniu w danym roku szkolnym.

Prawo do świadczenia urlopowego przysługuje nauczycielom:

  • czynnym zawodowo (pracującym),
  • przebywającym na urlopach związanych z rodzicielstwem (wychowawczych, macierzyńskich, rodzicielskich),
  • przebywającym na płatnych urlopach dla poratowania zdrowia.

Świadczenie urlopowego nie otrzymają niepracujący w zawodzie nauczyciele emeryci oraz niepedagogiczni pracownicy szkół i placówek oświatowych. Pedagog zatrudniony na podstawie stosunku pracy w kilku szkołach ma prawo do świadczenia urlopowego od każdej z zatrudniających go placówek. Otrzymanie tego świadczenia nie pozbawia nauczyciela możliwości korzystania z funduszy przeznaczonych na działalność socjalną, na zasadach określonych w obowiązującym w danym podmiocie regulaminie administrowania środkami zfśs.

W 2019 r. nauczycielowi, który jest zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć w normalnych warunkach, za cały rok szkolny należy wypłacić świadczenie urlopowe w wysokości 1229,30 zł (37,5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w drugim półroczu 2013 r., tj. 3278,14 zł).

W przypadku nauczycieli wykonujących swoje obowiązki służbowe w niepełnym wymiarze czasu pracy kwota należnego świadczenia urlopowego jest ustalana proporcjonalnie do wymiaru zajęć. Ta sama zasada obowiązuje przy zatrudnieniu, które trwało przez niepełny rok szkolny. Wysokość świadczenia urlopowego należy wówczas obliczyć w odniesieniu do okresu przepracowanego w danym roku szkolnym. W tym celu wysokość świadczenia trzeba podzielić przez 12, a wynik pomnożyć przez liczbę miesięcy trwania zatrudnienia (do okresu zatrudnienia należy wliczyć okresy ferii letnich i zimowych).

VAT 2019. Komentarz do zmian od 1 września 2019 r. + VAT 2019. Komentarz. Aktualne zmiany w VAT

Komplet książek zawiera praktyczne omówienie każdego przepisu ustawy o podatku od towarów i usług.
Uwzględnia zmiany obowiązujące od 1 stycznia i 1 maja 2019 r., a także te, które wejdą w życie 1 września 2019 r. i listopada 2019 r. Omawia również zmiany które wejdą w życie w styczniu i kwietniu 2020 r.
Szczegółowo wskazuje, jak w ważnych kwestiach zmieniło się w ostatnim roku stanowisko krajowych sądów administracyjnych oraz organów podatkowych. Są w niej praktyczne tabele i prawie 300 przykładów pokazujących, jak rozliczać VAT.

Kup już za: 228.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK