do góry
Pobieranie danych...
 
data dodania: 22.08.2019
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Do 30 września druga rata odpisu na ZFŚS

Pracodawcy, którzy w 2019 r. obowiązkowo utworzyli zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, powinni przekazać do 30 września br. na wyodrębniony rachunek funduszu pozostałą część równowartości odpisu podstawowego i odpisy fakultatywne. Dotyczy to tych pracodawców, którzy do 31 maja 2019 r. przekazali co najmniej 75% odpisu podstawowego. Pracodawcy, którzy wpłatę pierwszej raty przekazali w wysokości 100% odpisu na fundusz, tego obowiązku nie mają.

Konieczność utworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (dalej: zfśs) powstaje u wszystkich podmiotów prowadzących działalność w formach organizacyjno-prawnych jednostek sektora finansów publicznych.

Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych nakłada powyższy obowiązek również na pracodawców spoza sfery budżetowej zatrudniających przynajmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, a także zatrudniających co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy - na wniosek organizacji związkowej.

Przepisy ustawy o zfśs nakładają na zakład pracy, który tworzy fundusz obligatoryjnie, obowiązek przekazywania odpisu ustalonego na dany rok w dwóch ratach, w terminach i w wysokości odpowiednio:

● do 31 maja - co najmniej 75% odpisów podstawowych,

● do 30 września - pozostałą część odpisów podstawowych i tzw. odpisy zwiększające (np. na emerytów i rencistów - byłych pracowników, pracowników niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym). Tego obowiązku nie mają pracodawcy, którzy w terminie wpłaty pierwszej raty przekazali 100% odpisu na zfśs.

Przekazanie środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przez pracodawców zobowiązanych do utworzenia zfśs po wyznaczonym terminie, np. po 30 września, nie powoduje powstania po stronie pracodawcy zobowiązania do odprowadzenia odsetek z tego tytułu (wyrok Sądu Najwyższego z 11 kwietnia 2012 r., III PK 66/11, OSNP 2013/5-6/54).

UWAGA!

Pracodawca, który przekazał środki na zfśs po wyznaczonym terminie, nie musi odprowadzać odsetek z tego tytułu.

Pracodawcy niezobowiązani do utworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, którzy zrobili to dobrowolnie, odpis na fundusz ustalają w dowolnej wysokości i środki przekazują w ustalonym przez siebie terminie.

Czytaj więcej w artykule: " Do 30 września 2019 r. pracodawca powinien przekazać drugą ratę odpisu na zfśs" >>

Tarcza antykryzysowa 2.0 – co się zmieniło w zakresie pomocy dla pracodawców (PDF)

Publikacja zawiera opis zmian w zakresie prawa pracy i ZUS wprowadzonych przez tarczę antykryzysową 2.0, która obowiązuje od 18 kwietnia 2020 r. Przedstawia m.in. zmienione zasady pomocy państwa w zakresie zwolnienia ze składek ZUS dla przedsiębiorców, nowe warunki przyznawania świadczenia postojowego oraz zasady przeprowadzania szkoleń bhp w czasie epidemii koronawirusa. Ebook zawiera liczne przykłady, wzory dokumentów i przydatną tabelę z wykazem zmian wprowadzonych przez tarczę antykryzysową 2.0.

Kup już za: 19.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK