do góry
Pobieranie danych...
 
data dodania: 19.08.2019
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Wykazywanie danych w sprawozdaniu Rb-27S

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach odpowiedziała na pytanie związane z wątpliwościami dotyczącymi wykazywania danych w sprawozdaniu Rb-27S.

Pytanie jednostki

W związku z wątpliwościami dotyczącymi wykazywania danych w sprawozdaniu Rb-27S zwracam się z prośbą o zajęcie stanowiska w następującej kwestii: Zgodnie z załącznikiem nr 36 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej, tj. zgodnie z rozdziałem 1 § 3 pkt 2 ust. 1 lit. c) instrukcji sporządzania Rb-27S, w sprawozdaniu z dochodów budżetowych pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz jednostki samorządu terytorialnego z tytułu podatków i opłat w sprawozdaniach za: marzec, czerwiec, wrzesień i rok budżetowy w kolumnie „Dochody otrzymane” wykazuje się kwoty dochodów otrzymanych na rachunek bankowy jednostki w okresie sprawozdawczym pomniejszone o dokonane zwroty. Czy sporządzając sprawozdanie za marzec w kolumnie „Dochody otrzymane” wykazuje się wszystkie dochody otrzymane na rachunek bankowy jednostki w miesiącach: styczeń, luty, marzec, łącznie z tymi, które wpłynęły w miesiącu styczniu, a dotyczą wykonania dochodów w poprzednim roku budżetowym?

W naszej ocenie na podstawie ww. przepisu powinny być wykazywane wszystkie dochody budżetowe pobierane przez urzędy skarbowe, które wpłynęły na rachunek jednostki w okresie sprawozdawczym, bez względu na to, którego okresu sprawozdawczego dotyczą, tj. w sprawozdaniu za marzec w kolumnie „Dochody otrzymane” należy wykazać również dochody dotyczące grudnia poprzedniego roku budżetowego, które wpłynęły w styczniu na rachunek jednostki.

Odpowiedź RIO

W odpowiedzi na pismo (...) wyjaśniam, że w myśl § 3 ust. 2 pkt 1 lit. c załącznika nr 36 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 109 z późn.zm.) w kolumnie "Dochody otrzymane" wykazuje się kwoty dochodów otrzymanych na rachunek bankowy jednostki w okresie sprawozdawczym, pomniejszone o dokonane zwroty. Zatem w ww. kolumnie sprawozdania należy ująć wszystkie środki przekazane przez urząd skarbowy, które wpłyną na rachunek gminy w danym okresie sprawozdawczym. Bez znaczenia pozostaje fakt, że te dochody dotyczą poprzedniego okresu (roku) budżetowego .

Należy jednak zauważyć, że powyższe stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach nie ma charakteru wiążącego.

Pismo RIO w Katowicach  z 28 czerwca 2019 r.

Źródło: PORADNIK Rachunkowości Budżetowej

Specjalne podziękowania dla Skarbnika Miasta Piekary Śląskie za udostępnienie redakcji PRB powyższego pisma.

Kodeks pracy 2020. Praktyczny komentarz z przykładami

Publikacja uwzględnia najnowsze zmiany w zakresie prawa pracy dotyczące nowych zasad postępowania przed sądami pracy oraz ustalania płacy minimalnej w 2020 r. Zawiera aktualną treść przepisów oraz kompleksowy i praktyczny komentarz do każdego działu Kodeksu pracy. Pomocą w zrozumieniu i stosowaniu nowych rozwiązań prawnych są liczne przykłady, wzory dokumentów oraz tabelaryczne zestawienia.

Kup już za: 129.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK