do góry
Pobieranie danych...
 
data dodania: 06.08.2019
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Świadectwo pracy będzie zawierało kod QR

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce ułatwić osobom z dysfunkcją wzroku odczytywanie informacji zawartych w świadectwie pracy. W związku z tym każda strona świadectwa pracy zostanie wyposażona w stały fotokod (kod QR). Takie rozwiązanie przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy.

Potrzeba nowelizacji rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy wynika przede wszystkim ze zmian w Kodeksie pracy, które mają wejść w życie od 7 września 2019 r. Ponadto uwzględnia zmiany wynikające z nowelizacji Kodeksu pracy dokonanej ustawą z 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dz.U. z 2018 r. poz. 357). Ustawa ta wprowadziła do Kodeksu pracy dla pracodawców m.in. obowiązek wydania kopii całości lub części dokumentacji pracowniczej (w skład której wchodzi także świadectwo pracy). Weszła ona w życie od 1 stycznia 2019 r. Projektowane rozporządzenie przewiduje także nowe rozwiązanie mające na celu zwiększenie niezależności na rynku pracy osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu wzroku.

Każda strona pomocniczego wzoru świadectwa pracy zostanie bowiem wyposażona w domyślny stały fotokod (kod QR) w prawym górnym rogu strony. Kod będzie obejmował: rodzaj dokumentu, numer strony i jej orientację oraz ogólną liczbę stron. Ponadto na pierwszej stronie wzoru zakodowana treść obejmowałaby również pouczenie, o możliwości sprostowania świadectwa pracy. Natomiast kod na ostatniej stronie wzoru zawierałby również informację o miejscu złożenia podpisu. Są to dane stałe, więc mogą zostać uwzględnione w pomocniczym wzorze świadectwa pracy. Osoby używające odpowiednio oprogramowanych urządzeń przenośnych (np. smartfonów) będą mogły bez ponoszenia dodatkowych kosztów skanować i odczytywać fotokody. Dzięki temu rozwiązaniu np. były pracownik z dysfunkcją wzroku zidentyfikuje świadectwo pracy, a w razie konieczności jego dostarczenia nowemu pracodawcy, będzie miał pewność co do kompletności dokumentu. Natomiast osoba z dysfunkcją wzroku, która sporządzi świadectwo, będzie mogła po wydrukowaniu dokumentu samodzielnie go zidentyfikować i podpisać.

Od 7 września 2019 r. z art. 97 § 21 Kodeksu pracy będzie wynikać, że pracownik będzie mógł w ciągu 14 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy. W razie nieuwzględnienia tego wniosku przez pracodawcę pracownikowi będzie przysługiwało, w ciągu 14 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem sprostowania świadectwa pracy do sądu pracy. Obecnie pracownik ma 7 dni na wystąpienie do pracodawcy, a następnie do sądu pracy o sprostowanie świadectwa pracy. Takie terminy zawiera również § 2 ust. 2 rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy. Dlatego trzeba te terminy dostosować do nowych regulacji Kodeksu pracy. Ponadto z pouczenia zawartego we wzorze świadectwa pracy nie będzie już wynikać obowiązek pracodawcy wskazania pracownikowi sądu rejonowego - sądu pracy właściwego do wniesienia żądania o sprostowanie świadectwa pracy. Obowiązku takiego nie nakładają bowiem przepisy Kodeksu pracy.

Kolejne różnice w przepisach, które ma znieść nowelizacja omawianego rozporządzenia dotyczą m.in. tego komu i na jakich zasadach należy wydać kopię świadectwa pracy. Od 1 stycznia 2019 r. zostało to doprecyzowane (do Kodeksu pracy został wówczas wprowadzony art. 9412 Kodeksu pracy, który nałożył na pracodawcę obowiązek wydania kopii całości lub części dokumentacji pracowniczej na wniosek: pracownika lub byłego pracownika albo osób, o których mowa w art. 949 § 3 Kodeksu pracy - w przypadku śmierci pracownika lub byłego pracownika. Osobami tymi są: dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione; przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci (z wyłączeniem dzieci przyjętych na wychowanie i utrzymanie w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka); małżonek (wdowa i wdowiec); rodzice, w tym ojczym i macocha oraz osoby przysposabiające). Teraz odpowiednia zmiana ma zostać wprowadzona do rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy.

Obecnie projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy znajduje się na etapie opiniowania. Ma wejść w życie 7 września 2019 r.

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

CN - Nowa matryca stawek VAT – Towary

1 kwietnia 2020 r. nastąpią dwie rewolucyjne zmiany dla podatników. Według nowych zasad będziemy klasyfikować usługi i ustalać stawki VAT. Każdy podatnik VAT musi prawidłowo zakwalifikować usługę, stosując aktualny numer CN zamiast dotychczasowego z PKWiU 2008. Po ustaleniu numeru CN musi przyporządkować właściwą stawkę VAT, gdyż nowa klasyfikacja spowoduje również zmianę stawek VAT na wiele produktów. Książka jest jedyną publikacją na rynku, która zawiera pełne zestawienie wszystkich towarów wymienionych w nowej klasyfikacji. Do każdej pozycji CN

Kup już za: 249.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK