do góry
Pobieranie danych...
 
data dodania: 12.07.2019
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Od dziś obowiązuje ustawa o dokumentach publicznych

Od dziś, tj. 12 lipca 2019 r. zaczęła obowiązywać ustawa o dokumentach publicznych. Nowe przepisy mają pomóc w walce z fałszerstwami dokumentów oraz z wykorzystywaniem ich m.in. do wyłudzania kredytów. Ustawą objęte będą m.in. dowody osobiste, paszporty, prawa jazdy i legitymacje studenckie.

Ustawa o dokumentach publicznych ma pomóc w walce z fałszerstwami dokumentów i wykorzystywaniem ich do wyłudzania kredytów. Zakłada m.in. powstanie rejestru dokumentów publicznych, prowadzonego przez ministra spraw wewnętrznych i administracji. Dzięki temu każdy obywatel ma mieć dostęp online do wzorów obowiązujących dokumentów publicznych z ich opisem, a także opisem podstawowych zabezpieczeń i sposobu weryfikacji ich autentyczności.

"Powołana zostanie (…) specjalna komisja ds. dokumentów publicznych i właśnie ta komisja będzie odpowiadać za to, aby analizować wszystkie próby fałszowania dokumentów publicznych, ale również będzie przedstawiać rekomendacje, w jaki sposób zabezpieczyć dokumenty, aby rzeczywiście nie dochodziło do fałszerstw" - podkreślił w rozmowie z dziennikarzami wiceminister MSWiA Sylwester Tułajew.

Tułajew zaznaczył, że trzeba jednak odróżnić replikę dokumentu publicznego od kserokopii. Podkreślił, że wykonanie kserokopii dokumentu publicznego - wbrew doniesieniom mediów - zgodnie z ustawą nie będzie karane.

"Rzeczywiście w ustawie wprowadzamy pewne zapisy karne, jeżeli ktoś sprzedaje repliki dokumentów publicznych, mówimy tutaj np. o dowodach kolekcjonerskich, tutaj są obostrzenia. Z drugiej strony mówimy o wykonywaniu ksera dowodu osobistego. To nie podlega w żaden sposób karze, to już tyczy się innych przepisów ustawy, mówimy tutaj o ustawie o ochronie danych osobowych" - powiedział Tułajew.

O tym, że od 12 lipca firmy nie będą mogły kopiować dokumentów, m.in. paszportów, praw jazdy, kart pojazdu czy legitymacji osób niepełnosprawnych informował na początku lica "Dziennik Gazeta Prawna".

Zgodnie z ustawą wszystkie blankiety dokumentów publicznych najważniejszych ze względu na bezpieczeństwo państwa będą wytwarzane przez jednoosobową spółkę Skarbu Państwa, której przedmiotem działalności jest wytwarzanie blankietów dokumentów i druków zabezpieczonych.

Ustawa wprowadza trzy kategorie dokumentów publicznych. Do pierwszej zaliczono dokumenty najważniejsze z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, czyli m.in. dowód osobisty, paszport, dokumenty wydawane przez urzędy stanu cywilnego, niektóre dokumenty wydawane cudzoziemcom, tytuły wykonawcze wydawane przez sądy i referendarzy sądowych, Kartę Polaka, prawo jazdy, legitymacje służbowe m.in. Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Inspekcji Transportu Drogowego i Żandarmerii Wojskowej.

W drugiej kategorii znalazły się dokumenty ważne ze względu na bezpieczeństwo państwa, bezpieczeństwo obrotu gospodarczego i prawnego, w tym m.in. dotyczące broni, międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych, potwierdzające wykształcenie wyższe i specjalistyczne oraz świadectwa dojrzałości.

Trzecią kategorią objęto dokumenty mające wpływ na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego i prawnego, w tym koncesje, pozwolenia, licencje, zaświadczenia, świadectwa i certyfikaty związane z bezpieczeństwem transportu, dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, świadectwa ukończenia szkoły, legitymacje szkolne i studenckie oraz dokumenty uprawniające do różnych ulg.

Zgodnie z nowymi przepisami za wytwarzanie, oferowanie, zbywanie lub przechowywanie w celu sprzedaży replik dokumentu publicznego będzie groziła grzywna, ograniczenie wolności albo do dwóch lat pozbawienia wolności.

Żródło: PAP

VAT 2019. Komentarz do zmian od 1 września 2019 r. + VAT 2019. Komentarz. Aktualne zmiany w VAT

Komplet książek zawiera praktyczne omówienie każdego przepisu ustawy o podatku od towarów i usług.
Uwzględnia zmiany obowiązujące od 1 stycznia i 1 maja 2019 r., a także te, które wejdą w życie 1 września 2019 r. i listopada 2019 r. Omawia również zmiany które wejdą w życie w styczniu i kwietniu 2020 r.
Szczegółowo wskazuje, jak w ważnych kwestiach zmieniło się w ostatnim roku stanowisko krajowych sądów administracyjnych oraz organów podatkowych. Są w niej praktyczne tabele i prawie 300 przykładów pokazujących, jak rozliczać VAT.

Kup już za: 228.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK