do góry
Pobieranie danych...
 
data dodania: 11.07.2019
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Nowy wzór świadectwa pracy

Już od 4 maja 2019 r. w treści świadectwa pracy nie można podawać imion rodziców pracownika. Takich danych nie można bowiem wymagać obecnie od pracownika, zgodnie z obowiązującą od tego dnia nowelizacją Kodeksu pracy. Natomiast dopiero 29 czerwca 2019 r. weszła w życie zmiana rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy, która dostosowała nowy wzoru świadectwa pracy, do nowych wymogów.

W wyniku zmiany przepisów Kodeksu pracy od 4 maja 2019 r. z katalogu danych, jakich można żądać od kandydata do pracy i pracownika, usunięto imiona rodziców. Zatem obecnie pracodawca nie może pozyskiwać tych danych od zatrudnianych.

Świadectwo pracy zawiera dane osobowe pracownika, jakie pracodawca uzyskał od niego zgodnie z Kodeksem pracy. Pracodawca nie może podawać w nim danych, do których uzyskania nie jest uprawniony. Nie może więc podawać od 4 maja 2019 r. w ust. 1 świadectwa pracy imion rodziców.

W związku z tą zmianą przepisów Kodeksu pracy, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy, który wszedł w życie 29 czerwca 2019 r. Zmiana dotyczy wzoru świadectwa pracy. Z treści tego dokumentu usunięto rubrykę, w której można było zamieszczać imiona rodziców pracownika.

W przypadku świadectw pracy sporządzonych w okresie od 4 maja 2019 r. do 28 czerwca 2019 r., zawierających informację o imionach rodziców pracownika, można złożyć wniosek do pracodawcy o wydanie nowego świadectwa pracy według dotychczasowego pomocniczego wzoru świadectwa pracy, z pominięciem informacji o imionach rodziców pracownika.

Wniosek może złożyć:

  1. pracownik albo
  2. osoba upoważniona przez pracownika, albo
  3. małżonek lub inna osoba uprawniona do ubiegania się o rentę rodzinną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a w razie braku takich osób, inna osoba będąca spadkobiercą pracownika.

Wniosek składa się w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie omawianej nowelizacji rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy. Nowe świadectwo pracy pracodawca powinien wydać w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. Najpóźniej w dniu wydania nowego świadectwa pracy należy usunąć z akt osobowych pracownika i zniszczyć poprzednio wydane świadectwo pracy.

CN - Nowa matryca stawek VAT – Towary

1 kwietnia 2020 r. nastąpią dwie rewolucyjne zmiany dla podatników. Według nowych zasad będziemy klasyfikować usługi i ustalać stawki VAT. Każdy podatnik VAT musi prawidłowo zakwalifikować usługę, stosując aktualny numer CN zamiast dotychczasowego z PKWiU 2008. Po ustaleniu numeru CN musi przyporządkować właściwą stawkę VAT, gdyż nowa klasyfikacja spowoduje również zmianę stawek VAT na wiele produktów. Książka jest jedyną publikacją na rynku, która zawiera pełne zestawienie wszystkich towarów wymienionych w nowej klasyfikacji. Do każdej pozycji CN

Kup już za: 249.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK