do góry
Pobieranie danych...
 
data dodania: 11.07.2019
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Nowy wzór świadectwa pracy

Już od 4 maja 2019 r. w treści świadectwa pracy nie można podawać imion rodziców pracownika. Takich danych nie można bowiem wymagać obecnie od pracownika, zgodnie z obowiązującą od tego dnia nowelizacją Kodeksu pracy. Natomiast dopiero 29 czerwca 2019 r. weszła w życie zmiana rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy, która dostosowała nowy wzoru świadectwa pracy, do nowych wymogów.

W wyniku zmiany przepisów Kodeksu pracy od 4 maja 2019 r. z katalogu danych, jakich można żądać od kandydata do pracy i pracownika, usunięto imiona rodziców. Zatem obecnie pracodawca nie może pozyskiwać tych danych od zatrudnianych.

Świadectwo pracy zawiera dane osobowe pracownika, jakie pracodawca uzyskał od niego zgodnie z Kodeksem pracy. Pracodawca nie może podawać w nim danych, do których uzyskania nie jest uprawniony. Nie może więc podawać od 4 maja 2019 r. w ust. 1 świadectwa pracy imion rodziców.

W związku z tą zmianą przepisów Kodeksu pracy, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy, który wszedł w życie 29 czerwca 2019 r. Zmiana dotyczy wzoru świadectwa pracy. Z treści tego dokumentu usunięto rubrykę, w której można było zamieszczać imiona rodziców pracownika.

W przypadku świadectw pracy sporządzonych w okresie od 4 maja 2019 r. do 28 czerwca 2019 r., zawierających informację o imionach rodziców pracownika, można złożyć wniosek do pracodawcy o wydanie nowego świadectwa pracy według dotychczasowego pomocniczego wzoru świadectwa pracy, z pominięciem informacji o imionach rodziców pracownika.

Wniosek może złożyć:

  1. pracownik albo
  2. osoba upoważniona przez pracownika, albo
  3. małżonek lub inna osoba uprawniona do ubiegania się o rentę rodzinną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a w razie braku takich osób, inna osoba będąca spadkobiercą pracownika.

Wniosek składa się w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie omawianej nowelizacji rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy. Nowe świadectwo pracy pracodawca powinien wydać w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. Najpóźniej w dniu wydania nowego świadectwa pracy należy usunąć z akt osobowych pracownika i zniszczyć poprzednio wydane świadectwo pracy.

RODO 2019. Plusy i minusy zmian od 4 maja

Publikacja zawiera omówienie wszystkich zmian wprowadzonych przez ustawę z 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Przejrzysta formuła publikacji pozwala na szybkie zapoznanie się ze zmianami wprowadzonymi w poszczególnych u

Kup już za: 79.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK