do góry
Pobieranie danych...
 
data dodania: 09.07.2019
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Uchwała NSA ws. biegu terminu przedawnienia korzystna dla podatników

Naczelny Sąd Administracyjny podjął korzystną dla firm, zgodną z wnioskiem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców uchwałę w sprawie przerwania biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego - wynika z informacji Rzecznika MŚP. 3 czerwca 2019 roku Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów podjął uchwałę, zgodnie z którą w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2015 roku ogłoszenie upadłości podatnika, po upływie terminu płatności podatku dochodowego od osób prawnych, a przed końcem roku kalendarzowego, w którym rozpoczął bieg termin płatności tego podatku nie skutkowało przerwaniem biegu terminu przedawnienia na podstawie art. 70 § 3 Ordynacji podatkowej.

"Po wniosku Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę, zgodnie z którą ogłoszenie upadłości podatnika, po upływie terminu płatności podatku dochodowego od osób prawnych, a przed końcem roku kalendarzowego, w którym rozpoczął bieg termin płatności tego podatku nie skutkuje przerwaniem biegu terminu przedawnienia" - czytamy w informacji Rzecznika.

Jak wyjaśniono, skład siedmiu sędziów NSA otrzymał do rozpoznania zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości: czy w stanie prawnym obowiązującym przed 1 stycznia 2016 r. ogłoszenie upadłości podatnika po upływie terminu płatności podatku dochodowego od osób prawnych, a przed końcem roku kalendarzowego, w którym upływał termin płatności tego podatku, skutkowało przerwaniem biegu terminu przedawnienia.

W sprawę zaangażowało się Biuro Rzecznika MŚP, mimo że bezpośrednim podmiotem w postępowaniu nie było przedsiębiorstwo mieszczące się w kategorii mikro-, małej lub średniej firmy. Rzecznik uznał jednak, że treść ewentualnej uchwały NSA odniesie również skutek wobec firm z sektora MŚP. Wnioskował o podjęcie uchwały, zgodnie z którą „w stanie prawnym obowiązującym przed 1 stycznia 2016 roku ogłoszenie upadłości podatnika, po upływie terminu płatności podatku dochodowego od osób prawnych, a przed końcem roku kalendarzowego, w którym rozpoczął bieg termin płatności tego podatku nie skutkowało przerwaniem biegu terminu przedawnienia na podstawie art. 70 § 3 Ordynacji Podatkowej.”

Rzecznik oparł swoją argumentację w pierwszej kolejności na wykładni gramatycznej przepisów Ordynacji. Wskazał też na treść uzasadnienia rządowego projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej, którą wprowadzono przepis art. 70 § 3a OP.

W komunikacie podkreślono, że 3 czerwca 2019 roku Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów podjął uchwałę, zgodnie z którą „w stanie prawnym obowiązującym do 31 grudnia 2015 roku ogłoszenie upadłości podatnika, po upływie terminu płatności podatku dochodowego od osób prawnych, a przed końcem roku kalendarzowego, w którym rozpoczął bieg termin płatności tego podatku nie skutkowało przerwaniem biegu terminu przedawnienia na podstawie art. 70 § 3 OP.”

Według Rzecznika od chwili wydania uchwały w konkretnej sprawie żaden sąd administracyjny nie może w innej sprawie odstąpić od oceny prawnej wyrażonej w tej uchwale, chyba że zastosuje specjalny tryb, a NSA postanowi sprawą zająć się jeszcze raz.

Zdaniem dyrektor wydziału interwencyjno-procesowego w Biurze Rzecznika MŚP dr Anny Zaręby-Faracik, uchwała powzięta przez NSA jest bardzo ważna dla wszystkich przedsiębiorców z trzech względów.

"Po pierwsze sąd w sposób wyraźny orzekł na korzyść przedsiębiorcy wskazując, że w określonym stanie faktycznym i prawnym upadłość nie przerywa biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Po drugie – i to chyba ważniejsze – że w sytuacji, gdy mamy do czynienia z tak ważną instytucją prawną jak przerwanie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, nie ma miejsca na budowanie konstrukcji prawnych w drodze analogii, jeśli nie ma wyraźnej podstawy prawnej, interpretacja powinna odbywać się na korzyść przedsiębiorcy" - komentuje cytowana w komunikacie Zaręba-Faracik.

"Zapadłe orzeczenie ma więc istotne znaczenie dla przedsiębiorców z punktu widzenia zasady pewności prawa. Po trzecie uchwała powzięta przez Naczelny Sąd Administracyjny pomimo, że wyrażona w sprawie konkretnego przedsiębiorcy wiąże inne składy sądów administracyjnych, co skutkuje tym, że podmioty z podobnymi problemami będą miały klarowność sytuacji prawnej w jakiej się znajdują" - dodała.

Źródło: PAP

CN - Nowa matryca stawek VAT – Towary

1 kwietnia 2020 r. nastąpią dwie rewolucyjne zmiany dla podatników. Według nowych zasad będziemy klasyfikować usługi i ustalać stawki VAT. Każdy podatnik VAT musi prawidłowo zakwalifikować usługę, stosując aktualny numer CN zamiast dotychczasowego z PKWiU 2008. Po ustaleniu numeru CN musi przyporządkować właściwą stawkę VAT, gdyż nowa klasyfikacja spowoduje również zmianę stawek VAT na wiele produktów. Książka jest jedyną publikacją na rynku, która zawiera pełne zestawienie wszystkich towarów wymienionych w nowej klasyfikacji. Do każdej pozycji CN

Kup już za: 249.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK