do góry
Pobieranie danych...
 
data dodania: 09.07.2019
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

MF przedłuża termin do wpłaty exit tax

MF wydał rozporządzenie, w którym przedłużył termin do wpłaty podatku z niezrealizowanych zysków dla podatników PIT.

Z obowiązujących od 1 stycznia br. przepisów wynika, że exit tax powinien być zapłacony w ciągu 7 dni, licząc od kolejnego miesiąca po miesiącu, w którym wartość rynkowa przenoszonych składników majątku przekroczyła 4 mln zł. Nie ma przy tym znaczenia, co stanie się z przenoszonym mieniem. MF zdecydował się wydać rozporządzenie, w którym wydłużył ten termin do:

  • 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik utracił w całości lub części składnik majątku będący przedmiotem opodatkowania tym podatkiem – w przypadku gdy utrata w całości lub w części tego składnik majątku nastąpiła przed dniem 1 grudnia 2021 r.
  • do 31 grudnia 2021 r. – w pozostałych przypadkach.

Przy czym przez utratę składnika majątku rozumie się co do zasady jego zbycie. To oznacza, że ten kto przeniesie majątek za granicę, zapłaci podatek dopiero wtedy, gdy sprzeda przynajmniej część tego majątku. Rozporządzenie jest odpowiedzią Ministerstwa Finansów na zarzuty o niezgodności polskich przepisów dotyczących exit tax z wyrokami Trybunału Sprawiedliwości UE. Dotyczyły one właśnie wymogu natychmiastowej zapłaty tego podatku.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Finansów z 27 czerwca 2019 r. w sprawie przedłużenia terminu do wpłaty przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych podatku należnego od dochodów z niezrealizowanych zysków – Dz. U. z 2019 r. poz. 1204

Oprac. Katarzyna Wojciechowska

CN - Nowa matryca stawek VAT – Towary

1 kwietnia 2020 r. nastąpią dwie rewolucyjne zmiany dla podatników. Według nowych zasad będziemy klasyfikować usługi i ustalać stawki VAT. Każdy podatnik VAT musi prawidłowo zakwalifikować usługę, stosując aktualny numer CN zamiast dotychczasowego z PKWiU 2008. Po ustaleniu numeru CN musi przyporządkować właściwą stawkę VAT, gdyż nowa klasyfikacja spowoduje również zmianę stawek VAT na wiele produktów. Książka jest jedyną publikacją na rynku, która zawiera pełne zestawienie wszystkich towarów wymienionych w nowej klasyfikacji. Do każdej pozycji CN

Kup już za: 249.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK