do góry
Pobieranie danych...
 
data dodania: 05.07.2019
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Konieczna waloryzacja umów o zamówienie publiczne

W związku z gwałtownym wzrostem kosztów realizacji umów o zamówienie publiczne, w szczególności dotyczącym cen materiałów budowlanych oraz kosztów pracy, pilnego rozstrzygnięcia wymaga możliwość waloryzacji umów o zamówienie publiczne - uważa Konfederacja Lewiatan. Brak waloryzacji skutkuje m.in. pogorszeniem kondycji wykonawców oraz podwykonawców, a także negatywnie odbija się na toczących się aktualnie postępowaniach, w których składanych jest znacznie mniej ofert.

- W szczególności konieczne jest rozważenie możliwości wykorzystania mechanizmu zmiany umów w celu przywrócenia równowagi kontraktowej ich stron, której punktem wyjścia powinien być moment złożenia oferty lub ewentualnie podpisania umowy. Mechanizmy te są przewidziane zarówno w przepisach Prawa zamówień publicznych jak i dyrektyw unijnych, a ich wykorzystanie może dotyczyć zarówno umów zawartych przed 2016 r., jak i tych późniejszych - mówi mec. Katarzyna Kuźma, partner w Praktyce Infrastruktury i Energetyki w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, przewodnicząca Rady Zamówień Publicznych przy Konfederacji Lewiatan.

Zdaniem Konfederacji Lewiatan skorzystanie z tych regulacji pozwoli uniknąć konieczności wszczynania długotrwałych i kosztownych postępowań sądowych. Skutki waloryzacji sądowej będą bowiem odczuwalne dopiero po kilku latach prowadzenia sporu, podczas gdy brak waloryzacji realizowanych umów może prowadzić do daleko idących konsekwencji, w tym radykalnego zwiększenia kosztów ich dokończenia w związku z rozwiązaniem umów z aktualnie realizującymi je wykonawcami.

Brak waloryzacji skutkuje również pogorszeniem kondycji wykonawców oraz podwykonawców, a także negatywnie odbija się na toczących się aktualnie postępowaniach, w których składanych jest znacznie mniej ofert, a proponowane ceny przekraczają znacząco budżety zamawiających przeznaczone na realizację danego zadania.

Konfederacja Lewiatan przekazała prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych obszerną analizę prawną przygotowaną przez kancelarię Domański Zakrzewski Palinka dotyczącą możliwości wprowadzenia odpowiednich zmian w realizowanych umowach mając nadzieję, że przyczyni się ona do wypracowania stanowiska satysfakcjonującego wszystkie zainteresowane strony.

Źródło: Konfederacja Lewiatan

CN - Nowa matryca stawek VAT – Towary

1 kwietnia 2020 r. nastąpią dwie rewolucyjne zmiany dla podatników. Według nowych zasad będziemy klasyfikować usługi i ustalać stawki VAT. Każdy podatnik VAT musi prawidłowo zakwalifikować usługę, stosując aktualny numer CN zamiast dotychczasowego z PKWiU 2008. Po ustaleniu numeru CN musi przyporządkować właściwą stawkę VAT, gdyż nowa klasyfikacja spowoduje również zmianę stawek VAT na wiele produktów. Książka jest jedyną publikacją na rynku, która zawiera pełne zestawienie wszystkich towarów wymienionych w nowej klasyfikacji. Do każdej pozycji CN

Kup już za: 249.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK