do góry
Pobieranie danych...
 
data dodania: 11.06.2019
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

MF nie zmienia stanowiska mimo wyroku TSUE

Po wyroku TSUE w sprawie zasad ustalenia momentu powstania obowiązku podatkowego od usług budowlanych, Ministerstwo Finansów poinformowało, że planuje przedstawić stanowisko do tego zagadnienia dopiero po rozstrzygnięciu sprawy przez Naczelny Sąd Administracyjny. Do tego czasu podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko w tej sprawie.

W dniu 2 maja 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w polskiej sprawie prejudycjalnej C-224/18 Budimex S.A. TSUE rozpatrywał w nim wątpliwości Naczelnego Sądu Administracyjnego w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego w przypadku usług budowlanych lub budowlano-montażowych, związane z ustaleniem momentu wykonania tych usług. W wyroku tym TSUE orzekł, że możliwe jest ustalenie, że usługa budowlana jest wykonana dopiero w momencie jej formalnego odbioru, jeżeli odbiór ten jest przewidziany w umowie, jest zgodny ze standardami stosowanymi w budownictwie i przesądza ostatecznie o wysokości należności.

Ministerstwo Finansów nie zamierza jednak tak łatwo zrezygnować ze swojej dotychczasowej praktyki. W komunikacie z dnia 31 maja 2019 r. MF poinformowało, że przedstawi stanowisko do tego zagadnienia dopiero po rozstrzygnięciu sprawy przez Naczelny Sąd Administracyjny. Ponadto z komunikatu wynika, że w ocenie Ministerstwa Finansów, interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2016 r. nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 w sprawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług budowlanych lub budowlano-montażowych (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 31) umożliwia realizację wytycznych wynikających z wyroku TSUE w sprawie C-224/18 Budimex S.A.

Źródło: Komunikat MF z 31 maja 2019 r. dotyczący wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-224/18 Budimex S.A. – opubl. na www.mf.gov.pl

Oprac. Ewa Sławińska

CN - Nowa matryca stawek VAT – Towary

1 lipca 2020 r. zmieniły się dotychczasowe zasady klasyfikacji towarów i usług oraz ustalania stawek VAT. Każdy podatnik VAT musi prawidłowo zakwalifikować towar, stosując aktualny numer CN zamiast dotychczasowego z PKWiU 2008, a potem przyporządkować właściwą stawkę VAT. Książka jest jedyną publikacją na rynku, która zawiera pełne zestawienie wszystkich towarów wymienionych w nowej klasyfikacji. Do każdej pozycji CN są przypisane: stary numer PKWiU 2008 oraz stawka lub zwolnienie z VAT.

Kup już za: 249.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK