do góry
Pobieranie danych...
 
data dodania: 11.06.2019
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Nowe wnioski o świadczenie "Rodzina 500+"

Od 1 lipca 2019 r. programem "Rodzina 500+" zostaną objęte wszystkie dzieci do uzyskania pełnoletniości i bez względu na dochody rodziny. Powoduje to konieczność dostosowania wniosku o świadczenie wychowawcze i zakresu wymaganych informacji niezbędnych do otrzymania świadczenia do przyszłych zmian.

Od 1 lipca 2019 r. programem „Rodzina 500+” zostaną objęte wszystkie dzieci do 18 roku życia. W związku z tym w ustawie z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci uchylono przepisy dotyczące rozwiązań z zakresu kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia wychowawczego. Są to zarówno przepisy odnoszące się do dochodu jak i pośrednio związane z uzależnieniem przyznania świadczenia wychowawczego od dochodu, m.in. przepisy dotyczące niepełnosprawności czy definicji rodziny. Oznacza to, że zakres danych wymaganych przy składaniu wniosku o świadczenie z programu „Rodzina 500+” za okres od 1 lipca 2019 r. będzie znacznie zmniejszony. Wskazane zmiany skutkują koniecznością dostosowania treści rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego do aktualnych wymogów ustawowych.

Projektowane rozporządzenie będzie mocno zawężone w stosunku do obecnie obowiązującego - usunięte zostaną przepisy związane z sytuacją dochodową rodziny, niepełnosprawnością członków rodziny i sytuacją alimentacyjną, co wynika z objęcia programem „Rodzina 500+” wszystkich dzieci do 18 roku życia bez względu na sytuację dochodową rodziny.

W pozostałym zakresie tj. m.in. zawartych we wniosku danych wnioskodawcy, jego dzieci oraz innych osób, dokumentacji dotyczącej cudzoziemców, dokumentacji związanej z przysposobieniem, orzeczeń sądów dotyczących opieki, rozporządzenie jest zbieżne z dotychczas obowiązującą regulacją.

Rozporządzenie ma wejść w życie od 1 lipca 2019 r.

Źródło: www.rcl.gov.pl

RODO 2019. Plusy i minusy zmian od 4 maja

Publikacja zawiera omówienie wszystkich zmian wprowadzonych przez ustawę z 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Przejrzysta formuła publikacji pozwala na szybkie zapoznanie się ze zmianami wprowadzonymi w poszczególnych u

Kup już za: 79.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK