do góry
Pobieranie danych...
 
data dodania: 24.05.2019
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Będą zmiany w ustawie o finansach publicznych

Trwają prace nad zmianą ustawy o finansach publicznych (projekt z 6 maja 2019 r.). Planowane zmiany obejmują dwa obszary: 1) kontrolę zarządczą, 2) audyt wewnętrzny.

Nowelizacja zakłada dostosowanie przepisów dotyczących systemu kontroli zarządczej w zakresie m.in. sposobu i trybu wyznaczania oraz rozliczania celów. Projekt zakłada redefinicję pojęcia „kontrola zarządcza” w sektorze publicznym. Obecne przepisy uofp definiują, że kontrolę zarządczą w jsfp stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy (art. 68 ust. 1) .

Ponieważ systemy kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego muszą być ze sobą spójne, konieczne jest także wprowadzenie odpowiednich zmian w przepisach z zakresu audytu wewnętrznego.

Zasadniczymi celami zmian uofp są:

  1. poprawa procesu planowania działalności administracji i wzmocnienie systemu zarządzania i kontroli w sektorze finansów publicznych (m.in. proponuje się wprowadzenie rozwiązania polegającego na przypisaniu odpowiedzialności w zakresie kontroli zarządczej tylko kierownikowi jsfp, a w jednostkach samorządu terytorialnego – jak dotychczas: wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta lub przewodniczącemu zarządu JST, czyli tym osobom, które są najwłaściwsze z punktu widzenia skutecznego zarządzania i odpowiedzialności za efekty),
  2. wprowadzenie zasady rozliczalności realizacji celów (obecnie kalendarz stawiania celów i ich rozliczania nie jest zsynchronizowany z procesem budżetowym),
  3. rozszerzenie dostępu do uzyskiwania kwalifikacji audytora wewnętrznego (ma być wprowadzona możliwość uzyskiwania kwalifikacji w drodze egzaminu państwowego),
  4. zaproponowanie nowych regulacji usprawniających oraz wzmacniających system audytu wewnętrznego (ma być wprowadzona modyfikacja pojęcia „audyt wewnętrzny”).

VAT 2019. Komentarz do zmian od 1 września 2019 r. + VAT 2019. Komentarz. Aktualne zmiany w VAT

Komplet książek zawiera praktyczne omówienie każdego przepisu ustawy o podatku od towarów i usług.
Uwzględnia zmiany obowiązujące od 1 stycznia i 1 maja 2019 r., a także te, które wejdą w życie 1 września 2019 r. i listopada 2019 r. Omawia również zmiany które wejdą w życie w styczniu i kwietniu 2020 r.
Szczegółowo wskazuje, jak w ważnych kwestiach zmieniło się w ostatnim roku stanowisko krajowych sądów administracyjnych oraz organów podatkowych. Są w niej praktyczne tabele i prawie 300 przykładów pokazujących, jak rozliczać VAT.

Kup już za: 228.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK