do góry
Pobieranie danych...
 
data dodania: 23.05.2019
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Przesunięcie terminu sporządzania bilansu budżetu państwa

Dnia 30 marca 2019 r. weszła w życie zmiana rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów kont z 29 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 589). Zmiana rozporządzenia z 29 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2471) dotyczyła zasad sporządzania i publikowania oraz terminów przekazywania sprawozdań finansowych oraz łącznych sprawozdań finansowych przez państwowe jednostki budżetowe, będące dysponentami budżetu państwa różnych szczebli (w tym zasad sporządzania bilansu budżetu państwa). Obecną nowelizacją zmieniono termin stosowania tych zmian.

Pierwotnie wszystkie zmiany wynikające z rozporządzenia z 29 grudnia 2018 r. miały mieć zastosowanie począwszy od sprawozdań finansowych za 2018 r. Termin ten obowiązywał przy sporządzaniu zarówno sprawozdań finansowych jednostek budżetowych, sprawozdań łącznych, jak i bilansu z budżetu państwa. Po obecnej nowelizacji obowiązują dwa terminy wejścia w życie tych zmian:

1) zmiany dotyczące zasad sporządzania i publikowania oraz terminów przekazywania sprawozdań finansowych oraz łącznych sprawozdań finansowych państwowych jednostek budżetowych - nadal mają być stosowane do sprawozdań finansowych za 2018 r.,

2) bilans budżetu państwa - ma być po raz pierwszy sporządzany dopiero za rok 2021.

Uwaga! Należy zwrócić uwagę na uzasadnienie do wprowadzonych zmian. Zawarte tam informacje wskazują na planowane istotne zmiany - określone jako reforma rachunkowości publicznej. To sygnał, że można spodziewać się ważnych zmian legislacyjnych. Założenia do reformy systemu budżetowego obejmują m.in. zniesienie podwójnego sposobu klasyfikowania wydatków (w układzie zadaniowym i tradycyjnym) oraz wprowadzenie jednolitej klasyfikacji o charakterze zadaniowym (programowym) i nowego podziału budżetu państwa.

Oprac. Izabela Motowilczuk

VAT 2019. Komentarz do zmian od 1 września 2019 r. + VAT 2019. Komentarz. Aktualne zmiany w VAT

Komplet książek zawiera praktyczne omówienie każdego przepisu ustawy o podatku od towarów i usług.
Uwzględnia zmiany obowiązujące od 1 stycznia i 1 maja 2019 r., a także te, które wejdą w życie 1 września 2019 r. i listopada 2019 r. Omawia również zmiany które wejdą w życie w styczniu i kwietniu 2020 r.
Szczegółowo wskazuje, jak w ważnych kwestiach zmieniło się w ostatnim roku stanowisko krajowych sądów administracyjnych oraz organów podatkowych. Są w niej praktyczne tabele i prawie 300 przykładów pokazujących, jak rozliczać VAT.

Kup już za: 228.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK