do góry
Pobieranie danych...
 
data dodania: 19.04.2019
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Wysokość opłaty za prowadzenie ewidencji PPK

Minister Finansów określił terminy uiszczania oraz wysokość i sposób obliczania opłaty miesięcznej za prowadzenie przez Polski Fundusz Rozwoju Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych

Wysokość opłaty należnej począwszy od 1 lipca 2022 r. wynosi 0,01% w skali roku łącznej wartości aktywów netto wszystkich funduszy zdefiniowanej daty zarządzanych przez wybraną instytucję finansową na ostatni dzień miesiąca, za który opłata jest należna. Opłata powinna być uiszczana do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który jest należna. W okresie do 30 czerwca 2022 r. wysokość opłaty oblicza się jako iloczyn kwoty 0,18 zł i liczby rachunków PPK prowadzonych przez wybraną instytucję finansową na ostatni dzień miesiąca, za który należna jest opłata.

Rozporządzenie Ministra Finansów z 21 marca 2019 r. w sprawie opłaty za prowadzenie Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz realizację obowiązków, o których mowa w art. 8 ust. 4 i 5 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych – Dz.U. z 1 kwietnia 2019 r. poz. 613

oprac. Anna Seroczyńska

RODO 2019. Plusy i minusy zmian od 4 maja

Publikacja zawiera omówienie wszystkich zmian wprowadzonych przez ustawę z 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Przejrzysta formuła publikacji pozwala na szybkie zapoznanie się ze zmianami wprowadzonymi w poszczególnych u

Kup już za: 79.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK