do góry
Pobieranie danych...
 
data dodania: 16.04.2019
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

E-faktury w zamówieniach publicznych już od 18 kwietnia

Oszczędność czasu, pieniędzy i środowiska, zmniejszenie liczby zatorów płatniczych oraz fałszywych faktur w obiegu – to tylko niektóre korzyści z e-fakturowania. Od najbliższego czwartku, czyli od 18 kwietnia e-faktury będą obowiązywać w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii do obsługi e-faktur, wspólnie z brokerami, uruchomiło dla przedsiębiorców i jednostek publicznych bezpłatną Platformę Elektronicznego Fakturowania.

– Konsekwentnie realizujemy program Od Polski papierowej do cyfrowej. Ostatnie lata to dynamiczny rozwój usług e-administracji publicznej. Polacy przekonali się, że cyfryzacja ułatwia życie, a sprawy urzędowe można załatwiać z domu, bez wizyt w urzędach. Popularność e-usług rośnie systematycznie i cieszą się one coraz większym zainteresowaniem – zauważa minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

– E-faktury w formie ustrukturyzowanej to nowoczesna administracja. Korzystnie wpłyną one na rozwój systemu płatności bezgotówkowych, a także na popyt na produkty i usługi informatyczne – dodaje wiceminister Tadeusz Kościński.

Co zmieni ustawa

Ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowalne lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym implementuje do polskiego prawa przepisy unijne. Zgodnie z nią, przy zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty lub usługi budowalne oraz w partnerstwie publiczno-prywatnym będą stosowane e-faktury o odpowiednim formacie. Postać elektroniczna umożliwia automatyczne przetwarzanie faktur przez systemy informatyczne, bez potrzeby uczestnictwa w tym procesie pracownika. Inaczej jest w przypadku faktur w formacie PDF czy papierowych, które wymagają ręcznego wprowadzania danych do systemu księgowego.

Porównaliśmy proces odbioru tradycyjnej faktury papierowej i faktury elektronicznej w pięciu jednostkach sektora zamówień publicznych. Średni koszt obsługi pojedynczego dokumentu w docelowym procesie odbioru e-faktury był o 15,77 zł niższy niż w procesie obsługi faktury papierowej. To średnio 20% oszczędności na każdym dokumencie.

18 kwietnia 2019 r. wchodzi w życie obowiązek odbierania przez zamawiających ustrukturyzowanych faktur dla zamówień o wartości powyżej 30 tys. euro. Od 1 sierpnia tego roku obejmie on wszystkie zamówienia publiczne. Podmioty publiczne nie mają jednak obowiązku przyjmowania e-faktur w przypadku postępowań ogłoszonych przed 18 kwietnia 2019 r.

Obowiązek ten dotyczy zamawiających, którzy są zobowiązani do stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych, ustawy o umowie koncesji lub ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Wyłączenia dotyczą zamówień związanych z bezpieczeństwem państwa oraz wymagających zastosowania szczególnych procedur.

Korzyści z e-fakturowania

  • Oszczędność czasu i pieniędzy dla przedsiębiorców i instytucji publicznych.
  • Ograniczenie zużywania papieru.
  • Zmniejszenie liczby zatorów płatniczych.
  • Łatwiejsze archiwizowanie dokumentów.
  • Zmniejszenie liczby błędnych i fałszywych faktur w obiegu.
  • Ujednolicony model obsługi e-faktur w ramach zamówień publicznych.
  • Kompleksowa e-obsługa dostaw publicznych.
  • Zwiększenie szans na udział polskich firm w transgranicznym rynku zamówień publicznych i obrocie gospodarczym UE.
  • Wzrost cyfryzacji sektora publicznego w Polsce.
  • Zwiększenie popytu na produkty i usługi informatyczne.

Platforma Elektronicznego Fakturowania

W związku z wprowadzeniem obowiązku e-faktur wspólnie z brokerami uruchomiliśmy dla przedsiębiorców i jednostek publicznych bezpłatną Platformę Elektronicznego Fakturowania (PEF). Wpiera ona obsługę zamówień publicznych w fazie po udzieleniu zamówienia. Obejmuje 6 usług: zamówienie, awizo dostawy, potwierdzenie odbioru, fakturę, fakturę korygującą i notę księgową. Od 18 kwietnia PEF będzie oferować usługi tworzenia i przesyłania e-faktur. Użytkownicy mogą samodzielnie tworzyć swoje konta na platformie od 1 kwietnia, a już od listopada ubiegłego roku - testować PEF. W tej chwili swoje konta założyło tam ponad 480 podmiotów. Większość z nich, 91%, to jednostki publiczne.

Platforma umożliwia również przesyłanie dokumentów zagranicę, przy pomocy systemu obsługiwanego przez OpenPEPPOL. To międzynarodowe stowarzyszenie z siedzibą w Brukseli, które m.in. umożliwia europejskim przedsiębiorcom komunikację elektroniczną z europejskimi podmiotami sektora publicznego w procesach związanych z udzielaniem i realizacją zamówień publicznych.

Korzystanie z platformy ułatwi przedsiębiorcom kontakt z instytucjami sektora publicznego. W ciągu ostatniego roku 90% polskich przedsiębiorstw zadeklarowało, że przynajmniej raz skorzystało z usług e-administracji. Rośnie też liczba wniosków składanych online do CEIDG oraz usług zrealizowanych poprzez biznes.gov.pl.

– To pokazuje, że łatwość i wygoda załatwiania spraw online jest nie tylko dostrzegana przez przedsiębiorców, ale wręcz przez nich oczekiwana. Spodziewamy się, że przez Platformę Elektronicznego Fakturowania będzie przechodzić kilkadziesiąt tysięcy dokumentów rocznie – mówi szefowa resortu.

Usługi PEF świadczy dwóch brokerów, na podstawie umów zawartych z MPiT: Firma Infinite IT Solutions oraz Konsorcjum PEFexpert, co zwiększa poziom bezpieczeństwa i dostępności usług. Korzystanie z oferty wybranego brokera nie wiąże się z koniecznością podpisywania umowy i jest w pełni darmowe.

– Prowadzimy intensywną kampanię informacyjną, aby dotrzeć do każdego zainteresowanego. Organizujemy bezpłatne szkolenia – z początkiem roku wystartowały te dedykowane integratorom systemów informatycznych. Z sukcesem przeprowadzono programy pilotażowe w MPiT oraz w Urzędzie Miejskim w Poznaniu – dodaje wiceszef Tadeusz Kościński. Podkreśla, że prosty i jednolity dla obu brokerów interfejs umożliwia łatwe skomunikowanie z PEF dotychczas wykorzystywanych systemów księgowych.

Platforma Elektronicznego Fakturowania dostępna jest na stronie efaktura.gov.pl.

Źródło: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

RODO 2019. Plusy i minusy zmian od 4 maja

Publikacja zawiera omówienie wszystkich zmian wprowadzonych przez ustawę z 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Przejrzysta formuła publikacji pozwala na szybkie zapoznanie się ze zmianami wprowadzonymi w poszczególnych u

Kup już za: 79.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK