do góry
Pobieranie danych...
 
data dodania: 11.04.2019
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Harmonogram prac nad nowym Prawem zamówień publicznych

Trwają prace nad nową ustawą - Prawo zamówień publicznych. Projekt nowej ustawy został opracowany wspólnie przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Urząd Zamówień Publicznych.

Celem opracowania nowej ustawy jest wprowadzenie spójnych i przejrzystych regulacji zawierających rozwiązania oparte na efektywności i transparentności udzielanych zamówień publicznych, uwzględniających jednocześnie rolę zamówień publicznych w kształtowaniu polityki państwa na rzecz wspierania innowacyjności i nowych technologii w zamówieniach publicznych, a także rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.

Projekt ustawy wprowadza dużo nowych rozwiązań, m.in.:

 • odrębną i elastyczną procedurę udzielania zamówień o wartości poniżej progów unijnych,
 • możliwość negocjowania ofert w celu ich ulepszenia,
 • jeden sąd właściwy do rozpoznawania skarg,
 • obniżenie wysokości opłat sądowych,
 • nowe reguły dotyczące waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy.
 • regulacje dotyczące postępowania koncyliacyjnego w przypadku sporów powstałych w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego o dużej wartości. 

Harmonogram prac nad tym aktem prawnym przedstawia sie następująco:

 • Koncepcja nowego PZP – dokument z czerwca 2018 r. (www.uzp.gov.pl)
 • Konsultacje dot. koncepcji nowego PZP – lipiec 2018 r.
 • Prace legislacyjne nad nowych aktem prawnym PZPsierpień - październik 2018 (założenia)sierpień 2018 – styczeń 2019 (realizacja)
 • Skierowanie projektu ustawy PZP do procesu konsultacji – 24 stycznia 2019
 • Proces konsultacji, uzgodnień i opiniowania – styczeń – kwiecień 2019 r.
 • Przyjęcie projektu ustawy PZP przez redę Ministrów – maj/czerwiec2019
 • Uchwalenie nowej ustawy PZP przez Sejm – czerwiec/wrzesień 2019
 • Wejście w Zycie nowej ustawy PZP – 1 stycznia 2020 (założenie);ewentualne przesunięcie vacatio legis do 2021 r.

Wraz z projektem ustawy Prawo zamówień publicznych przygotowany został projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę Prawo zamówień publicznych, który zawiera propozycje zmian w innych ustawach, wynikających z projektowanych zmian w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych, a także regulacje intertemporalne związane z wejściem w życie nowej ustawy.

RODO 2019. Plusy i minusy zmian od 4 maja

Publikacja zawiera omówienie wszystkich zmian wprowadzonych przez ustawę z 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Przejrzysta formuła publikacji pozwala na szybkie zapoznanie się ze zmianami wprowadzonymi w poszczególnych u

Kup już za: 79.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK