do góry
Pobieranie danych...
 
data dodania: 14.03.2019
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Zmiany we wzorach kwestionariuszy osobowych dla pracowników

We wzorach kwestionariuszy osobowych dla pracowników i kandydatów do pracy nie można podawać numeru i serii dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości. W związku z tym Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej usunęło z dostępnych na stronie internetowej resortu wzorów, rubryki pozwalające na wpisanie takich danych.

W nowym rozporządzeniu w sprawie dokumentacji pracowniczej, które obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. nie ma wzorów dokumentów kadrowych. Pracodawca może sam je stworzyć albo zastosować wzory ze strony internetowej resortu pracy. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało bowiem pomocnicze wzory dokumentów zgodne z Kodeksem pracy. Na stronie internetowej resortu pracy 2 stycznia 2019 r. opublikowane zostały:

  • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  • kwestionariusz osobowy dla pracownika,
  • umowa o pracę,
  • wypowiedzenie warunków umowy o pracę,
  • rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem,
  • rozwiązanie umowy o pracę z zastosowaniem skróconego okresu wypowiedzenia,
  • rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia.

Po opublikowaniu tych wzorów pojawiły się wątpliwości, czy można w kwestionariuszach osobowych pracowników i osób ubiegających się o zatrudnienie podać numer i serię dowodu osobistego. Wzory opublikowane przez resort pracy zawierały bowiem pkt 8, w którym takie dane należało wpisać.

Do końca 2018 r. możliwość przetwarzania przez pracodawców numeru i serii dowodu osobistego pracownika istniała wprost w oparciu o wzory kwestionariuszy obowiązujące na podstawie poprzedniego rozporządzenia o prowadzeniu dokumentacji pracowniczej. Z przepisów rozporządzenia z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika wynikało wyraźnie, że pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie m.in. wypełnionego kwestionariusza osobowego, w którym należało wpisać numer i serię dowodu osobistego kandydata lub dane innego dokumentu potwierdzające tożsamość kandydata. Jego wzór stanowił załącznik do rozporządzenia. Był to wzór wynikający bezpośrednio z przepisów. Rozporządzenie to od 1 stycznia 2019 r. już jednak nie obowiązuje, a obecnie nie istnieje wprost możliwość żądania przez pracodawcę od pracownika numeru i serii dowodu osobistego.

W związku z tym wątpliwościami z dotychczasowych wzorów usunięto pkt 8, który pozwalał na żądanie od pracownika lub kandydata do pracy numeru i serii dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości. Zatem pracodawcy nie powinni w kwestionariuszach zawierać takich danych.

RODO 2019. Plusy i minusy zmian od 4 maja

Publikacja zawiera omówienie wszystkich zmian wprowadzonych przez ustawę z 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Przejrzysta formuła publikacji pozwala na szybkie zapoznanie się ze zmianami wprowadzonymi w poszczególnych u

Kup już za: 79.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK