do góry
Pobieranie danych...
 
data dodania: 13.03.2019
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Egzaminy przeprowadzane przez nauczycieli spoza szkoły

Wprowadzenie możliwości powołania innych nauczycieli niż tych zatrudnionych w szkole w skład zespołu egzaminacyjnego oraz zespołów nadzorujących przewidują projekty nowelizacji rozporządzeń MEN, które skierowane zostały 8 marca 2019 r. do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych. Mowa o zespołach przeprowadzających egzamin gimnazjalny, egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny, które odbędą się w kwietniu i maju br.

Obecne regulacje zakładają, że do przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego, egzaminu ósmoklasisty iegzaminu maturalnego jest powoływany zespół egzaminacyjny, którego przewodniczącym jest dyrektor szkoły, w której jest przeprowadzany egzamin. Spośród członków zespołu egzaminacyjnego przewodniczący powołuje zespoły nadzorujące przebieg egzaminu lub części pisemnej egzaminu maturalnego w poszczególnych salach egzaminacyjnych.

W skład każdego zespołu nadzorującego wchodzi – w przypadku egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty – co najmniej dwóch, a w przypadku egzaminu maturalnego – co najmniej trzech nauczycieli, w tym co najmniej jeden nauczyciel zatrudniony w szkole, w której jest przeprowadzany egzamin, oraz co najmniej jeden nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub w placówce.

Nowa propozycja zakłada, że w skład zespołu egzaminacyjnego oraz zespołów nadzorujących, będą mogli być powoływani inni nauczyciele, spoza danej szkoły. Zmiana ta pozwoli dyrektorowi na większą elastyczność działania w momencie powoływania zespołów egzaminacyjnych i zespołów nadzorujących.

W projekcie przewiduje się przepis przejściowy, zgodnie z którym powyższe rozwiązanie będzie mogło być zastosowane już w bieżącym roku szkolnym.

Zgodnie z komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej egzamin gimnazjalny będzie przeprowadzony 10–12 kwietnia 2019 r., egzamin ósmoklasisty 15–17 kwietnia 2019 r., a egzamin maturalny 6–25 maja 2019 r.

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej

RODO 2019. Plusy i minusy zmian od 4 maja

Publikacja zawiera omówienie wszystkich zmian wprowadzonych przez ustawę z 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Przejrzysta formuła publikacji pozwala na szybkie zapoznanie się ze zmianami wprowadzonymi w poszczególnych u

Kup już za: 79.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK