do góry
Pobieranie danych...
 
data dodania: 15.01.2019
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Czy 15 stycznia to ostateczny termin na rozliczenie inwentaryzacji

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, ostateczny termin rozliczenia inwentaryzacji przypada na 15 stycznia roku następnego. Coraz częściej pojawiają się opinie, że termin 15 stycznia dotyczy tylko dokonywania czynności spisowych przez zespoły spisowe, natomiast termin rozliczenia przez komisję inwentaryzacyjną oraz dokonanie wyceny jest dłuższy. W uchwale Komitetu Standardów Rachunkowości jest zapis, który mówi o dokonywaniu czynności spisowych do 15 dnia po ostatnim dniu roku obrotowego. Czy taka interpretacja jest prawidłowa, czy jednak całość inwentaryzacji powinna być zakończona do 15 stycznia? Czy wynika to z konkretnych przepisów prawa?

Na sposób interpretacji zapisów art. 26 ust. 3 pkt 1 uor może wskazywać wyjaśnienie zawarte w pkt 13 komunikatu nr 2 Ministra Finansów z 20 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia stanowiska Komitetu w sprawie inwentaryzacji w drodze spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów (dalej: stanowisko w sprawie inwentaryzacji w drodze spisu z natury).

Stanowisko w sprawie inwentaryzacji w drodze spisu z natury - pkt 13

Zapis wskazuje, że: "Podstawowym terminem spisu z natury zapasów jest ostatni dzień każdego roku obrotowego (art. 26 ust. 1 uor). Na ten dzień powinien być ustalony stan zapasów. Jednak, z wyłączeniem zapasów, nieobjętych bieżącą ewidencją księgową, czynności spisowe mogą następować w terminie mieszczącym się w dopuszczalnym ustawowo przedziale czasu, tj. na 3 miesiące przed i 15 dni po ostatnim dniu roku obrotowego (art. 26 ust. 3 pkt 1 uor). W takim przypadku stan zapasów, ustalony w drodze spisu z natury przed ostatnim dniem roku obrotowego, podlega korekcie o przychody (korekta in plus) i rozchody (korekta in minus), jakie nastąpiły między przeprowadzoną na określony dzień inwentaryzacją w drodze spisu z natury a datą, na którą ustalono stan zapasów według ksiąg rachunkowych. Stan zapasów, ustalony w drodze spisu z natury po ostatnim dniu roku obrotowego do 15 dnia następnego miesiąca kolejnego roku obrotowego, podlega natomiast korekcie o przychody (korekta in minus) i rozchody (korekta in plus), które nastąpiły w nowym roku obrotowym, w celu porównania ze stanem zapasów wynikającym z ksiąg rachunkowych".

Na proces inwentaryzacji w drodze spisu z natury składają się również inne czynności niż czynności spisowe, takie jak:

  • wycena spisu,
  • ustalenie różnic inwentaryzacyjnych,
  • wyjaśnienie różnic inwentaryzacyjnych,
  • sporządzenie protokołu z rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych.

Stosownie do objaśnień punktu 13 stanowiska w sprawie inwentaryzacji w drodze spisu z natury, określającym termin 15 dnia po ostatnim dniu roku obrotowego na dokonanie samych czynności spisowych - uzasadnione może być przeprowadzenie całego procesu spisu z natury w terminie późniejszym niż 15 dzień po ostatnim dniu roku obrotowego przy zachowaniu innych terminów wymaganych zapisami uor, uwzględniając techniczne i organizacyjne możliwości jednostki.

Szerzej o tym przeczytaj w artykule: Czy 15 stycznia to ostateczny termin na rozliczenie inwentaryzacji >>

INFORLEX Twój Biznes KORONAWIRUS i tarcza antykryzysowa

Już w sprzedaży!

Kompleksowa baza wiedzy dla wszystkich, którzy zostali zmuszeni do stosowania nowych przepisów tzn. tarczy antykryzysowej. Doradzamy, odpowiadamy na pytania, interpretujemy przepisy. Wyjaśniamy, jak w praktyce korzystać z tarczy antykryzysowej, jak prawidłowo wypełniać i składać wnioski o pomoc, kto i na jakich zasadach może korzystać ze zwolnień ze składek ZUS. Teraz dwa dostępy w cenie jednego! Pracuj z domu! Dziel się dostępem ze współpracownikami.

Kup już za: 98.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK