do góry
Pobieranie danych...
 
data dodania: 08.01.2019
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Rozporządzenie w sprawie "rachunkowości budżetowej"

W dniu 29 grudnia 2018 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2471) stanowiące wykonanie delegacji ujętej w art. 40 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Rozporządzenie to wprowadza rozwiązania dotyczące m.in. obowiązku sporządzania łącznego sprawozdania finansowego przez kierowników jednostek będących dysponentami środków budżetu państwa drugiego stopnia.

Zgodnie z przepisami rozporządzenie zmieniające wejdzie w życie z dniem ogłoszenia i będzie miało zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za 2018 rok.

Tekst rozporzadzenia (plik pdf 319 KB)

Źródło: Ministerstwo Finansów

INFORLEX Księgowość i KadryKompleksowa baza wiedzy adresowana do księgowych, kadrowych z rynku firm oraz biur rachunkowych.

Zawiera:
ujednolicone akty prawne, porady i artykuły publikowane w czasopismach INFOR PL, profesjonalne doradztwo ekspertów, zaawansowane narzędzia i funkcjonalności

Kup już za: 425.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK