do góry
Pobieranie danych...
 
data dodania: 06.12.2018
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Zmiany w podatku u źródła nie od 1 stycznia 2019 r.

Ministerstwo Finansów rozporządzeniem chce odroczyć okresowo stosowanie nowych zasad poboru podatku u źródła – poinformował resort w odpowiedzi ma pytanie DGP.

Zgodnie z nowelizacją ustaw o PIT i CIT nowe zasady mają się zmienić od 1 stycznia 2019 r. Chodzi o rozliczanie podatku od niektórych należności wypłacanych zagranicznym kontrahentom (m.in. odsetek, należności licencyjnych, dywidend czy płatności za usługi niematerialne). Zasadniczo polska firma powinna potrącać od nich podatek u źródła, może jednak korzystać ze zwolnień z tego obowiązku. Wynikają one z ustawy o CIT (np. w stosunku do odsetek czy dywidend) oraz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (w przypadku należności za usługi niematerialne). Zmiany polegają na wprowadzeniu – w miejsce stosowanej ulgi, obowiązku poboru podatku przez płatnika już w momencie wypłaty należności. Płatnik będzie mógł ubiegać się o zwrot zapłaconej daniny. Nowe zasady będą dotyczyć sytuacji, w której podatnik od tego samego płatnika w jednym roku osiągnie przychody na kwotę przekraczającą dwa miliony złotych. Nowelizacja przewiduje wydanie rozporządzeń (do ustaw o PIT i CIT), na podstawie których wyłączone lub ograniczone zostaną nowe zasady poboru podatku u źródła.

Resort chce przedsiębiorcom jednak dać więcej czasu na przygotowanie się do tych zmian.

W piśmie przesłanym redakcji DGP MF poinformowało, że intencją resortu jest wprowadzenie rozporządzeniem, nad którym resort pracuje, m.in. okresowego wyłączenia nowych zasad poboru podatku u źródła. Dotyczyć to będzie sytuacji, gdy płatności są dokonywane na rzecz podatników mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium państwa będącego stroną zawartej z Polską umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, której przepisy określają zasady opodatkowania dochodów z dywidend, odsetek oraz należności licencyjnych (pod warunkiem istnienia podstawy prawnej do wymiany informacji podatkowych).

– Rozważamy również czasowe wyłączenie spod nowych zasad poboru podatku u źródła wypłatę należności z tytułu dywidend oraz innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych na rzecz polskich rezydentów podatkowych podatników – czytamy w piśmie MF. Resort liczy, że rozwiązanie to zyska aprobatę środowiska przedsiębiorców. Przyznaje też, że wstępna koncepcja projektu rozporządzenia była dyskutowana z przedstawicielami izb gospodarczych w trakcie spotkania 31 października 2018 r.

MF wskazało, że wyłączenie lub ograniczenie nowych zasad poboru podatku u źródła na postawie rozporządzenia jest możliwe, jeśli spełnione są warunki preferencji podatkowych (tj. niepobrania podatku, zastosowania stawki podatku lub zwolnienia – zob. art. 26 ust. 9 ustawy o CIT oraz art. 41 ust. 29 ustawy o PIT).

– Wydając rozporządzenie, resort uwzględni uwarunkowania obrotu gospodarczego, specyficzny status niektórych grup podatników i płatników oraz specyfikę dokonywania niektórych czynności. Chodzi o dostosowanie nowych przepisów do potrzeb obrotu gospodarczego – wyjaśnia Ministerstwo Finansów.

Źródło: Agnieszka Pokojska/Dziennik Gazeta Prawna

Instrukcje księgowego. 65 praktycznych procedur z serwisem internetowym

Książka zawiera zestaw aktualnych i praktycznych instrukcji objaśniających wybrane procedury podatkowe, księgowe i kadrowe. Trudne i skomplikowane zagadnienia prawne i proceduralne przedstawiono w sposób prosty, zwięzły i przystępny przy użyciu zestawień, tabel, przewodników „krok po kroku”.

Kup już za: 83.20 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK