do góry
Pobieranie danych...
zamknij
 
data dodania: 06.11.2018
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Pracodawca poinformuje o zmianie formy prowadzenia dokumentacji

Od 1 stycznia 2019 r. pracodawca będzie miał wybór, czy prowadzić dokumentację pracowniczą w formie papierowej czy elektronicznej. Będzie mógł zmienić formę prowadzenia dokumentacji pracowniczej bez względu na to, czy zatrudnił pracowników przed czy od 1 stycznia 2019 r.

Pracodawca, który chce przejść z formy papierowej dokumentacji pracowniczej na formę elektroniczną, powinien poinformować obecnych i byłych pracowników o zmianie formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej.

Pracodawca będzie musiał zawiadomić o zmianie sposobu przechowywania dokumentów kadrowych, a także możliwości ich odebrania w dotychczasowej postaci, zarówno obecnych, jak i byłych pracowników. Pracownikom powinien przekazać informację w sposób u niego przyjęty (np. udostępniając takie informacje na tablicy ogłoszeń, e-mailem czy w intranecie). Natomiast byłym pracownikom wysyła taką informację albo na papierze (np. listem poleconym), albo elektronicznie (e-mail dla celów dowodowych opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

Treść zawiadomienia kierowana do byłych pracowników powinna zawierać informację o możliwości odbioru dokumentacji i wskazanie 30-dniowego terminu (liczonego od dnia zawiadomienia) na dokonanie tej czynności.

Przykładowy wzór informacji o zmianie formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej

Sprawozdawczość budżetowa. Nowe rozporządzenie z komentarzem

W dniu 12 stycznia 2018 r. opublikowano nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Główne zmiany wprowadzone względem rozporządzenia Ministra Finansów z 16 stycznia 2014 r. wynikają z: potrzeby doprecyzowania przepisów i rozszerzenia danych sprawozdawczych przekazywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, likwidacji sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb o wydatkach strukturalnych w związku z nowelizacją ustawy o finansach publicznych.

Kup już za: 39.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK