do góry
Pobieranie danych...
 
data dodania: 08.06.2018
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Co daje certyfikat RODO

Przepisy RODO przewidują możliwość uzyskania certyfikatu poświadczającego przestrzeganie przez przedsiębiorcę dobrych praktyk przetwarzania danych osobowych. Posiadanie certyfikatu jest całkowicie dobrowolne, zatem to do jedostki należy decyzja, czy o niego się ubiegać.

W preambule do RODO (motyw 100) stwierdzono, iż:

„należy zachęcać do ustanowienia mechanizmów certyfikacji oraz do wprowadzenia znaków jakości i oznaczeń w dziedzinie ochrony danych, pozwalając w ten sposób osobom, których dane dotyczą, szybko ocenić stopień ochrony danych, której podlegają stosowne produkty i usługi”.

Z zapisu tego wynika, że posiadanie certyfikatu oznacza dla przedsiębiorcy możliwość wykazania przed klientami, że ich dane osobowe są chronione w sposób rzetelny. Certyfikat może stanowić przewagę nad konkurencją, która certyfikatu nie posiada. Przykładowo, jeżeli przedsiębiorca zajmuje się przetwarzaniem danych (np. telemarketingiem, obsługą kadrową), łatwiej uzyska zamówienie od dużego podmiotu, który ma ścisłe wymogi, dotyczące ochrony danych osobowych. Przy tym posiadanie certyfikatu, może pomóc nie tylko w pozyskiwaniu klientów w Polsce ale i w innych krajach.

Co ważne fakt posiadania certyfikatu będzie łatwo weryfikowalny. Lista podmiotów, które uzyskały certyfikat ma być publikowana przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezesa UODO) na jego stronie internetowej (art. 23 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych - dalej „uodo”). Dodatkowo posiadanie certyfikatu może pomóc w uniknięciu kar nakładanych na podstawie RODO. A przypominamy, że kary za naruszenie przepisów o RODO mogą sięgnąć nawet 20 mln euro lub 4% całkowitego rocznego światowego obrotu przedsiębiorcy z roku obrotowego poprzedzającego naruszenie, w zależności od tego, która z tych kwot będzie wyższa.

Należy tu jednak zauważyć, że uzyskanie certyfikatu nie wpływa w żadnym stopniu na możliwość kontrolowania danego podmiotu przez Prezesa UODO. Także obowiązki wynikające z RODO w odniesieniu do podmiotu, który uzyskał certyfikat, są analogiczne do tych, które obciążają innych administratorów i podmioty przetwarzające.

Maksymalna wysokość opłaty za certyfikację nie może przekroczyć czterokrotności przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku o certyfikację, ogłaszanego przez Prezesa GUS (art. 26 uodo). Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2017 r. wyniosło 4271,51 zł. Tym samym opłaty za pierwsze wystawiane certyfikaty mają nie przekraczać 17 086. 04 zł (przy założeniu, że pierwsze certyfikaty zostaną wystawione w 2018 r.).

Podsumowując, można założyć że uzyskaniem certyfikatu będą zainteresowani jedynie przedsiębiorcy, którzy są w stanie wdrożyć cały szereg zabezpieczeń i procedur i jednocześnie ponieść wysoką opłatę za wydany certyfikat.

Oprac. Sławomir Biliński

Instrukcje księgowego. 65 praktycznych procedur z serwisem internetowym

Książka zawiera zestaw aktualnych i praktycznych instrukcji objaśniających wybrane procedury podatkowe, księgowe i kadrowe. Trudne i skomplikowane zagadnienia prawne i proceduralne przedstawiono w sposób prosty, zwięzły i przystępny przy użyciu zestawień, tabel, przewodników „krok po kroku”.

Kup już za: 83.20 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK