do góry
Pobieranie danych...
 
data dodania: 06.06.2018
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Zmiany w wysokości kwoty wolnej od potrąceń i egzekucji z zasiłków

Od 1 lipca 2018 r. kwoty wolne od potrąceń i egzekucji m.in. z zasiłków będą określone kwotowo i corocznie waloryzowane. Obecnie kwoty wolne uzależnione są od wysokości najniższych świadczeń emerytalno-rentowych i stanowią ich ustalony procent w zależności od rodzaju potrącenia.

Dokonując potrąceń ze świadczeń pieniężnych przysługujących z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa stosuje się przepisy o egzekucji ze świadczeń przewidzianych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin, tj. przepisy ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Po zmianie ww. przepisów wprowadzonych ustawą z 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw, przykładowe kwoty wolne od egzekucji i potrąceń z zasiłków będą wynosić:

  • 500 zł – przy potrącaniu:

- sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych, wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi,

- należności alimentacyjnych potrącanych na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego;

  • 825 zł – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi.

Wskazane kwoty będą podlegać corocznej waloryzacji od 1 marca na zasadach określonych dla emerytur i rent.

Jeżeli po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki i innych należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wysokość świadczenia okaże się niższa niż kwota świadczenia wolna od potrąceń i egzekucji nie należy dokonywać potrąceń ani egzekucji.

Instrukcje księgowego. 65 praktycznych procedur z serwisem internetowym

Książka zawiera zestaw aktualnych i praktycznych instrukcji objaśniających wybrane procedury podatkowe, księgowe i kadrowe. Trudne i skomplikowane zagadnienia prawne i proceduralne przedstawiono w sposób prosty, zwięzły i przystępny przy użyciu zestawień, tabel, przewodników „krok po kroku”.

Kup już za: 83.20 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK