do góry
Pobieranie danych...
 
data dodania: 07.06.2018
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Rola samorządu terytorialnego przy organizacji wyborów

Wójt, starosta i marszałek województwa zobowiązani są zapewnić obsługę i techniczno-materialne warunki pracy obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych oraz, co szczególnie istotne i warte podkreślenia, wykonanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów odpowiednio na obszarze gminy, powiatu i województwa- czytamy w stanowisku Państwowej Komisji Wyborczej ogłoszonym 21 maja br., dotyczącym roli samorządu terytorialnego przy organizacji wyborów.

Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z pojawiającymi się w przekazach medialnych informacjami, że rola samorządu terytorialnego przy organizacji wyborów została znacząco ograniczona zmianą Kodeksu wyborczego wprowadzoną ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. poz. 130), pragnie zauważyć, że art. 156 § 1 Kodeksu wyborczego, regulujący w sposób ogólny te kwestie, w wyniku wskazanej wyżej nowelizacji uległ jedynie niewielkiej zmianie. Nadal zakłada on doniosłą rolę samorządu terytorialnego wśród organizatorów wyborów. Szczególnie istotne znaczenie ma tu realizacja zadań przez samorząd gminny.

Zgodnie z powołanym przepisem wójt, starosta i marszałek województwa zobowiązani są zapewnić obsługę i techniczno-materialne warunki pracy obwodowych i terytorialnych komisji wyborczych oraz, co szczególnie istotne i warte podkreślenia, wykonanie zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów odpowiednio na obszarze gminy, powiatu i województwa. Przepis ten stanowi, że organy samorządu terytorialnego wykonują tak jak dotychczas zadania wyborcze, z zastrzeżeniem kilku przepisów Kodeksu wyborczego, w których określone zostały zadania Korpusu Urzędników Wyborczych. Zastrzeżenie to nie oznacza jednak wyłączenia tych spraw z katalogu zadań samorządu, lecz – w związku z wynikającym z Kodeksu wyborczego (art. 191g) obowiązkiem zapewnienia przez gminy obsługi urzędnikom wyborczym – wskazanie, że mają być one realizowane we współpracy z tymi urzędnikami.

Państwowa Komisja Wyborcza doceniając dotychczasową rolę i zaangażowanie samorządu terytorialnego w organizację wyborów, wyraża nadzieję, że dobra wola i współpraca Państwowej Komisji Wyborczej i innych organów wyborczych, Krajowego Biura Wyborczego, Korpusu Urzędników Wyborczych z jednostkami samorządu terytorialnego pozwoli na sprawne i rzetelne przygotowanie oraz przeprowadzenie zbliżających się wyborów samorządowych.

Źródło: www.pkw.gov.pl

RODO 2019. Plusy i minusy zmian od 4 maja

Publikacja zawiera omówienie wszystkich zmian wprowadzonych przez ustawę z 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Przejrzysta formuła publikacji pozwala na szybkie zapoznanie się ze zmianami wprowadzonymi w poszczególnych u

Kup już za: 79.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK