do góry
Pobieranie danych...
zamknij
 
data dodania: 22.05.2018
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Nowy zawód w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

Minister Edukacji Narodowej wprowadził do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego nowy zawód – Monter stolarki budowlanej (symbol cyfrowy zawodu 712906).

W związku z tym w załączniku do rozporządzenia została określona podstawa programowa dla tego zawodu. Ponadto wprowadzono zmiany o charakterze korygującym w opisie kształcenia w zawodzie Technik teleinformatyk (symbol cyfrowy zawodu 351103) w pkt 4 w części obejmującej „Warunki realizacji kształcenia w zawodzie”, polegające na zastąpieniu rozwinięcia skrótu „PPP” z błędnie sformułowanego – „partnerstwo publicznoprywatne” na prawidłowo sformułowane „Point-to-Point Protocol”. Zmiana przepisów umożliwia szkołom oraz placówkom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe rozpoczęcie kształcenia w nowym zawodzie. Również pracodawcy będą mogli zatrudniać młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego do wykonywania pracy w tym zawodzie.

Zmiana została wprowadzona obowiązującym od 1 września br. rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 5 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach – Dz.U. z 17 kwietnia 2018 r. poz. 933.

oprac. Anna Seroczyńska

Sprawozdawczość budżetowa. Nowe rozporządzenie z komentarzem

W dniu 12 stycznia 2018 r. opublikowano nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Główne zmiany wprowadzone względem rozporządzenia Ministra Finansów z 16 stycznia 2014 r. wynikają z: potrzeby doprecyzowania przepisów i rozszerzenia danych sprawozdawczych przekazywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, likwidacji sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb o wydatkach strukturalnych w związku z nowelizacją ustawy o finansach publicznych.

Kup już za: 39.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK