do góry
Pobieranie danych...
 
data dodania: 16.05.2018
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Jaki plan na podwyżki dla nauczycieli

Od 1 kwietnia 2018 r. rozpoczęło się wprowadzanie planu podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli o ok. 15,8 proc. w ciągu 3 lat. MEN informuje w komunikacie, że kolejne podwyżki wprowadzone będą od stycznia 2019 r. oraz od stycznia 2020 r.

Wzrost pensji nauczycieli to dodatkowe środki w budżecie państwa. Subwencja dla samorządów w 2018 r. wzrosła o ok. 1,2 mld zł. Od 1 kwietnia 2018 r. średnie wynagrodzenia nauczycieli wzrosły o 5,35 proc.

Na pensję nauczycieli składa się wynagrodzenie zasadnicze (w wysokości określanej corocznie we właściwym rozporządzeniu) oraz dodatki określone w ustawie – Karta Nauczyciela. Są to:

1) dodatek za wysługę lat,

2) dodatek wynikający z pełnienia funkcji kierowniczej,

3) dodatek funkcyjny dla opiekuna stażu,

4) dodatek funkcyjny dla wychowawcy klasy,

5) dodatek funkcyjny nauczyciela doradcy,

6) dodatek funkcyjny nauczyciela konsultanta,

7) dodatek za warunki pracy,

8) dodatek za uciążliwość pracy,

9) nagroda jubileuszowa,

10) nagroda ze specjalnego funduszu nagród,

11) dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej,

12) dodatek motywacyjny,

13) dodatkowe wynagrodzenie roczne,

14) odprawy emerytalno-rentowe oraz odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy,

15) godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw.

Część dodatków przepisy uzależniają wprost od wysokości wynagrodzenia zasadniczego i są to m.in.:

  • dodatek za wysługę lat,
  • wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.

Oznacza to, że wraz ze wzrostem wynagrodzenia zasadniczego wzrastają również dodatki od niego zależne.

Dla nauczycieli posiadających najwyższy poziom wykształcenia (tj. posiadający tytuł zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym), wzrost wynagrodzenia zasadniczego od 1 kwietnia br. wynosi odpowiednio:

  • dla nauczyciela stażysty – wzrost o 123 zł i wynosi 2 417 zł brutto;
  • dla nauczyciela kontraktowego – wzrost o 126 zł i wynosi 2 487 zł brutto;
  • dla nauczyciela mianowanego – wzrost o 143 zł i wynosi 2 824 zł brutto;
  • dla nauczyciela dyplomowanego – wzrost o 168 zł i wynosi 3 317 zł brutto.

Wynagrodzenie średnie nauczycieli kształtuje się w następujący sposób:

  • dla nauczyciela stażysty – 2 900,20 zł (wzrost o 147,28 zł);
  • dla nauczyciela kontraktowego – 3 219,22 zł (wzrost o 163,48 zł);
  • dla nauczyciela mianowanego – 4 176,29 zł (wzrost o 212,09 zł),
  • dla nauczyciela dyplomowanego – 5 336,37 zł (wzrost o 271 zł).

Obecnie ponad 60 proc. nauczycieli to osoby posiadające stopień awansu zawodowego (nauczyciel dyplomowany).

Wynagrodzenie średnie jest ustawowo gwarantowane dla grup nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego. Samorządy zobowiązane są do wypłaty dodatku uzupełniającego, w przypadku niezrealizowania obowiązku wypłacenia wynagrodzenia średniego w grupach awansu.

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Instrukcje księgowego. 65 praktycznych procedur z serwisem internetowym

Książka zawiera zestaw aktualnych i praktycznych instrukcji objaśniających wybrane procedury podatkowe, księgowe i kadrowe. Trudne i skomplikowane zagadnienia prawne i proceduralne przedstawiono w sposób prosty, zwięzły i przystępny przy użyciu zestawień, tabel, przewodników „krok po kroku”.

Kup już za: 83.20 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK