do góry
Pobieranie danych...
zamknij
 
data dodania: 10.05.2018
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Kiedy duplikaty faktur wykazać w JPK_VAT

Sposób postępowania będzie zależał od tego, czy faktura dotarła do podatnika, czy też nie.

Duplikat jest ponownie wystawioną fakturą opatrzoną wyrazem „duplikat”. Posiada dane zawarte w fakturze, która uległa zniszczeniu albo zaginęła. Duplikat faktury i faktury korygującej wystawia sprzedawca na wniosek nabywcy w przypadku, gdy faktura pierwotna uległa zniszczeniu bądź zaginęła. Duplikat faktury i faktury korygującej ma moc prawną równą fakturze pierwotnej (duplikat faktury stanowi powtórzenie danych zawartych w fakturze pierwotnej), dokumentuje w ten sam sposób to samo zdarzenie gospodarcze co faktura pierwotna i stanowi na równi z nią podstawę do odliczenia podatku naliczonego.

Otrzymanie faktury przez podatnika wyznacza moment, od którego możliwe jest zrealizowanie prawa podatnika do odliczenia podatku. Podkreślić należy, że decydujące znaczenie dla powstania prawa do odliczenia i terminu jego realizacji ma data otrzymania faktury.

Sposób postępowania będzie zależał od tego, czy faktura dotarła do podatnika, czy też nie. Jeżeli podatnik:

  • otrzymał fakturę pierwotną, którą ujął w ewidencji VAT, ale faktura ta następnie zostanie utracona - po otrzymaniu duplikatu nie dokonuje żadnych zapisów w ewidencji VAT;
  • otrzymał fakturę pierwotną, ale faktura ta następnie została utracona - powinien dokonać odliczenia po otrzymaniu duplikatu w rozliczeniu za okres, w którym u sprzedawcy powstał obowiązek podatkowy oraz odnotowano wpływ faktury pierwotnej lub za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych; podstawą wpisu w JPK_VAT powinna być faktura pierwotna; w polach: „data wystawienia dowodu zakupu” i „data wpływu dowodu zakupu” należy podać datę wystawienia i wpływu faktury pierwotnej;
  • nie otrzymał faktury pierwotnej - po otrzymaniu duplikatu powinien obniżyć kwotę podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym go otrzymał (a u sprzedawcy powstał obowiązek podatkowy z tytułu wystawienia faktury pierwotnej) lub w rozliczeniu za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych; w JPK_VAT w polach: „data wystawienia dowodu zakupu” i „data wpływu dowodu zakupu” należy podać dane z duplikatu.

Oprac. Marcin Jasiński

Sprawozdawczość budżetowa. Nowe rozporządzenie z komentarzem

W dniu 12 stycznia 2018 r. opublikowano nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Główne zmiany wprowadzone względem rozporządzenia Ministra Finansów z 16 stycznia 2014 r. wynikają z: potrzeby doprecyzowania przepisów i rozszerzenia danych sprawozdawczych przekazywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, likwidacji sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb o wydatkach strukturalnych w związku z nowelizacją ustawy o finansach publicznych.

Kup już za: 39.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK