do góry
Pobieranie danych...
 
data dodania: 11.10.2018
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby zatrudnienia

Pracodawcy, stosując monitoring poczty elektronicznej, muszą pamiętać o tym, by nie naruszyć prywatności pracowników. O stosowanym rozwiązaniu muszą ich poinformować, a w regulaminie pracy lub układzie zbiorowym wskazać cel, zakres oraz sposób monitorowania.

Kiedy podmiot wykorzystujący dane osobowe pracowników i kandydatów do pracy jest ich administratorem, a kiedy przetwarzającym, jakich zasad należy przestrzegać monitorując aktywność i zachowania pracowników, o czym należy pamiętać, przetwarzając dane w grupie kapitałowej - to tylko niektóre z zagadnień omawianych podczas kolejnego szkolenia zorganizowanego 4 października 2018 r. przez Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) z myślą o inspektorach ochrony danych (IOD).

Zorganizowane przez UODO wydarzenie było okazją do ponownego podjęcia tematyki monitoringu wizyjnego, którego stosowanie wciąż rodzi wiele pytań.

Krzysztof Król z Zespołu Analiz i Strategii, przedstawiając zasady jego stosowania, wskazał również na wyjątkowe sytuacje, w których monitoring jest dopuszczalny, mimo że co do zasady nie powinien być.

– Jeżeli w szatni dochodziło do kradzieży, to zastosowanie monitoringu może być uzasadnione. Należy jednak ograniczyć go tylko do miejsc, w których zdejmuje się odzież wierzchnią. Nie powinien być skierowany na miejsca w pobliżu natrysków – wyjaśniał. Dodał, że istnieją też technologie, które pozwalają zamazywać pewne obszary objęte zasięgiem kamery, tak aby nie naruszać godności pracowników.

Prowadzący szkolenie eksperci podkreślali też, że pracodawcy, którzy wykorzystują nowoczesne technologie do monitorowania pracowników, powinni podchodzić do nich z należytą ostrożnością i rozwagą.

Wskazywali również, że ci z nich, którzy przetwarzają dane biometryczne, a więc za pomocą specjalnych technik przetwarzają np. odcisk palca czy skan siatkówki oka, nie mogą wykorzystywać ich do kontroli czasu pracy. Zaznaczali jednak, że dopuszczalne byłoby ich użycie dla zabezpieczenia wejść do pomieszczeń, które należy szczególnie chronić, już np. skarbiec w banku.

Paulina Dawidczyk, dyrektor Zespołu ds. Sektora Zdrowia, Zatrudnienia i Szkolnictwa zaznaczyła, że pracodawca nie może kontrolować prywatnej korespondencji swoich pracowników.

– Jeżeli po jej otwarciu pracodawca po początkowej treści zorientuje się, że jest to korespondencja prywatna, a nie służbowa, absolutnie powinien zaprzestać dalszego zapoznawania się z nią – podkreśliła.

Źródło: www.uodo.gov.pl

Sprawozdawczość budżetowa. Nowe rozporządzenie z komentarzem

W dniu 12 stycznia 2018 r. opublikowano nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Główne zmiany wprowadzone względem rozporządzenia Ministra Finansów z 16 stycznia 2014 r. wynikają z: potrzeby doprecyzowania przepisów i rozszerzenia danych sprawozdawczych przekazywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, likwidacji sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb o wydatkach strukturalnych w związku z nowelizacją ustawy o finansach publicznych.

Kup już za: 39.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK