do góry
Pobieranie danych...
 
data dodania: 08.10.2018
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Co w projekcie zmian ustawy śmieciowej

Rząd chce zmobilizować społeczeństwo do segregacji śmieci. Resort Ochrony Środowiska przygotował projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z którego wynika, że segregacja będzie obowiązkowa. W obecnie obowiązującym stanie prawnym mamy możliwość wyboru czy zbieramy odpady w sposób selektywny i nieselektywny. Projekt przewiduje sześć pojemników (na papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe i bioodpady).

W projekcie ustawy zawarte są rozwiązania promujące gospodarstwa domowe segregujące odpady komunalne. Takimi rozwiązaniami są m.in. różnice w stawkach opłat za odpady zbierane w sposób selektywny i nieselektywny, mogące sięgnąć nawet czterokrotności stawki opłat za gospodarowanie odpadami.

Istotną zmianą jest wprowadzenie mechanizmów dyscyplinujących właścicieli nieruchomości zbierających odpady w sposób nieselektywny. Podmiot odbierający odpady po stwierdzeniu, że odpady nie są zbierane selektywnie, przyjmie je jako zmieszane odpady komunalne i o tym fakcie powiadomi gminę. Na podstawie powiadomienia wójt, burmistrz, prezydent miasta określi, w drodze decyzji administracyjnej, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których odpady odbierane były w sposób nieselektywny, w wysokości czterokrotności stawki opłat za gospodarowanie odpadami.

Znaczne różnicowanie stawek z jednej strony będzie stanowić instrument dyscyplinujący właścicieli nieruchomości, z drugiej strony zaś - mieszkańcy budynków wielolokalowych mogą ponosić wyższe koszty zagospodarowania odpadów, mimo że je przykładnie selektywnie zbierają a jednocześnie nie mają możliwości kontroli odpadów każdego mieszkańca, zanim odpady trafią do ogólnego pojemnika na odpady.

Finansowe skutki zmian przepisów odczują też wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, które muszą dostosowywać altany.

oprac. Iwona Romańczuk

RODO 2019. Plusy i minusy zmian od 4 maja

Publikacja zawiera omówienie wszystkich zmian wprowadzonych przez ustawę z 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Przejrzysta formuła publikacji pozwala na szybkie zapoznanie się ze zmianami wprowadzonymi w poszczególnych u

Kup już za: 79.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK