do góry
Pobieranie danych...
 
data dodania: 12.04.2018
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Będą zmiany w szkolnictwie zawodowym

Od roku szkolnego 2019/2020 planowane są zmiany w szkolnictwie branżowym i technicznym. Odbudowa kształcenia zawodowego jest obecnie priorytetem MEN. O kierunkach zmian dyskutowano podczas Kongresu Powiatów „Dobry Zawód” we Wrocławiu.

Celem działań podejmowanych przez MEN jest przede wszystkim dostosowanie systemu kształcenia zawodowego do potrzeb nowoczesnej gospodarki. Istotne jest również zwiększenie wpływu firm oraz organizacji zrzeszających przedsiębiorstwa na szkolnictwo branżowe i techniczne. Warto podkreślić także kluczową rolę przygotowania zmian programowych, organizacyjnych i prawnych służących poprawie jakości i efektywności kształcenia zawodowego oraz promocji szkolnictwa branżowego i technicznego wśród uczniów, a także ich rodziców.

Działania MEN na rzecz kształcenia zawodowego od roku 2016

 • Uelastycznienie struktury szkolnictwa i zapewnienie dostępu do dalszego kształcenia przez wprowadzenie branżowej szkoły I i II stopnia. Taki model zapewnia pełną drożność kształcenia zawodowego oraz możliwość przystąpienia do matury.
 • Wzmocnione kształcenie praktyczne przez umożliwienie szkołom zwiększenia liczby godzin przeznaczonych na jego realizację.
 • Wprowadzenie obowiązkowych zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w szkołach, w celu zwiększenia trafności decyzji związanych z wyborem zawodu.
 • Zmiana modelu finansowania kształcenia zawodowego, uwzględniająca kosztochłonność kształcenia w poszczególnych zawodach.
 • Zniesienie limitu wynagrodzeń specjalistów z rynku pracy zatrudnianych w szkołach.
 • Pozyskanie partnerów do współpracy na rzecz kształcenia zawodowego – zarządy Specjalnych Stref Ekonomicznych zadeklarowały współpracę z MEN oraz wsparcie dla szkół kształcących w zawodach; zorganizowano 12 seminariów branżowych, podczas których dyskutowano, w jaki sposób kształcenie zawodowe może odpowiedzieć na konieczność przygotowania kadr dla poszczególnych branż; wystosowano wspólny list premiera i minister edukacji do pracodawców, w tym do spółek Skarbu Państwa, zachęcający do podjęcia działań wspierających szkolnictwo branżowe i techniczne, a także włączono do współpracy resorty odpowiedzialne za poszczególne zawody.
 • Ponad 1000 pracodawców aktywnie uczestniczy w przygotowywaniu zmian programowych (w tym w tworzeniu nowoczesnych podstaw programowych, które zaczną obowiązywać od 1 września 2019 r.).
 • We współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym jest przygotowywane nowe narzędzie do monitorowania zapotrzebowania na absolwentów szkół prowadzących kształcenie zawodowe.
 • MEN ogłasza konkursy dla pracodawców na najlepsze rozwiązania w zakresie praktycznej nauki zawodu.
 • Odpowiadając na apel premiera Mateusza Morawieckiego oraz minister Anny Zalewskiej, przedsiębiorstwa zawierają porozumienia ze szkołami obejmujące tworzenie klas patronackich (m.in. Polska Grupa Energetyczna, KGHM).
 • Przedstawiciele branż zawierają porozumienia z MEN na rzecz rozwoju kształcenia zawodowego (np. branża elektryczno-energetyczna, transportu kolejowego, transportu drogowego).
 • Każdy pracodawca zainteresowany nawiązaniem współpracy ze szkołą może skorzystać z pomocy Koordynatorów ds. Kształcenia Zawodowego, specjalnie powołanych w tym celu w każdym kuratorium oświaty.
 • Utworzona przy MEN Rada Dyrektorów Szkół Zawodowych bierze udział w przygotowywaniu zmian w kształceniu zawodowym i konsultowaniu ich w środowisku szkolnym.

Dalsze zmiany w systemie szkolnictwa branżowego i technicznego

Minister Anna Zalewska, prezentując zmiany w szkolnictwie branżowym i technicznym planowane od roku szkolnego 2019/2020, powiedziała, że od 1 stycznia 2019 r. docelowy podział subwencji oświatowej będzie uwzględniał rzeczywiste zapotrzebowanie na pracowników w danym zawodzie na wojewódzkim rynku pracy. Przy podziale środków pod uwagę będą brane również: efektywność kształcenia, koszty kształcenia w zawodzie oraz wsparcie kształcenia w zawodach unikatowych.

Organizacja szkół prowadzących kształcenie w zawodach

Warunkiem uruchomienia kształcenia w zawodzie w danej szkole będzie posiadanie pozytywnej opinii wojewódzkiej rady rynku pracy (wydawanej na czas określony) oraz nawiązanie współpracy z pracodawcą. W tym zakresie zostaną wprowadzone różne warianty partnerstwa szkoły z pracodawcą.

Minister Anna Zalewska wskazała również inne zmiany, które pozytywnie wpłyną na rozwój szkolnictwa branżowego i technicznego:

 • wprowadzenie możliwości realizowania przez szkoły kwalifikacji dodatkowej pod koniec cyklu kształcenia – szybkie reagowanie na zmieniające się potrzeby rynku pracy (nowe umiejętności, nowe technologie);
 • umożliwienie przygotowywania uczniów podczas nauki w szkole do nabywania uprawnień branżowych niezbędnych do pracy w zawodzie;
 • zwiększenie liczby godzin kształcenia zawodowego w 5-letnim technikum;
 • wprowadzenie możliwości odbywania przez uczniów technikum staży u pracodawców;
 • umożliwienie kontynuowania kształcenia w branżowej szkole II stopnia również osobom pracującym;
 • ustanowienie szkoły policealnej jako szkoły kształcącej (co do zasady) w zawodach na poziomie V Polskiej Ramy Kwalifikacji, tj. poziomie pośrednim pomiędzy technikiem
  i licencjatem/inżynierem;
 • umożliwienie szkołom prowadzenia krótkich form kursowych dla osób dorosłych (kursów umiejętności zawodowych);
 • zwolnienie od podatku darowizn przekazywanych szkołom kształcącym w zawodach;
 • zagwarantowanie szkołom możliwości prowadzenia wydzielonych rachunków i gromadzenia dochodów, np. z tytułu darowizn lub świadczenia usług;
 • wprowadzenie obowiązku przystąpienia przez uczniów do egzaminu zawodowego;
 • podniesienie minimalnych wynagrodzeń uczniów-młodocianych pracowników.

Planuje się również zastąpienie podręczników do kształcenia w zawodach materiałami dydaktycznymi (np. e-materiałami, symulatorami). Ujednolicone będzie pensum nauczycieli praktycznej nauki zawodu na poziomie 20 godzin. Dodatkowo zostanie zaproponowane wprowadzenie obowiązkowych branżowych staży zawodowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

Wzmocnienie doradztwa zawodowego w szkołach

Minister Anna Zalewska podkreśliła, że promocja szkolnictwa branżowego i technicznego wymaga wprowadzenia kompleksowego doradztwa zawodowego w systemie oświaty. Będzie ono obecne na każdym etapie edukacyjnym. Zostanie również uruchomiona ogólnopolska platforma doradztwa zawodowego dla uczniów, rodziców, pracodawców oraz dorosłych osób.

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Instrukcje księgowego. 65 praktycznych procedur z serwisem internetowym

Książka zawiera zestaw aktualnych i praktycznych instrukcji objaśniających wybrane procedury podatkowe, księgowe i kadrowe. Trudne i skomplikowane zagadnienia prawne i proceduralne przedstawiono w sposób prosty, zwięzły i przystępny przy użyciu zestawień, tabel, przewodników „krok po kroku”.

Kup już za: 83.20 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK