do góry
Pobieranie danych...
 
data dodania: 11.09.2018
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Wypłata wynagrodzenia w terminie ustalonym przez strony

Zmianę zasad wypłacania wynagrodzenia z tytułu wykonywania umów cywilnoprawnych przewiduje projekt ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W wyniku nowelizacji byłoby możliwe wypłacanie wynagrodzeń w terminie ustalonym przez strony.

Projekt nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę dotyczy zasad wypłaty wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnej zawartej na czas dłuższy niż 1 miesiąc. Obecnie wypłaty wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej należy dokonywać co najmniej raz w miesiącu. Projekt zakłada, że wypłaty wynagrodzenia w wysokości przekraczającej tę wartość będą mogły być wypłacane w terminach ustalonych między stronami, a nie raz w miesiącu (np. co 2 miesiące).

Zdaniem posłów nowelizacja nie przyniosłaby żadnych negatywnych skutków dla osób otrzymujących wynagrodzenie w wysokości wynikającej z minimalnej stawki godzinowej, ponieważ w tym zakresie przepisy pozostałyby bez zmian. W wyniku nowelizacji zostałby natomiast usprawniony system rozliczania i ewidencjonowania wynagrodzeń za pracę.

Według projektu nowelizacja wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Projekt ustawy został skierowany do sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Oprac. Tomasz Kowalski

Sprawozdawczość budżetowa. Nowe rozporządzenie z komentarzem

W dniu 12 stycznia 2018 r. opublikowano nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Główne zmiany wprowadzone względem rozporządzenia Ministra Finansów z 16 stycznia 2014 r. wynikają z: potrzeby doprecyzowania przepisów i rozszerzenia danych sprawozdawczych przekazywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, likwidacji sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb o wydatkach strukturalnych w związku z nowelizacją ustawy o finansach publicznych.

Kup już za: 39.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK