do góry
Pobieranie danych...
 
data dodania: 06.09.2018
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Dodatkowe zobowiązanie za unikanie opodatkowania

Od 1 stycznia 2019 r. za unikanie opodatkowania będą grozić kary finansowe. Organ podatkowy, który stwierdzi w decyzji, że podatnik osiągnął korzyści unikając opodatkowania, będzie nakładał na niego dodatkowe zobowiązanie podatkowe.

Obecnie w razie stwierdzenia, że podatnik unika opodatkowania, grozi mu jedynie obowiązek zapłaty należnego podatku z ewentualnymi odsetkami za zwłokę. Od 1 stycznia 2019 r. za unikanie opodatkowania podatnik będzie karany sankcją w postaci dodatkowego zobowiązania podatkowego. Ma ono wynosić 40% kwoty uzyskanej przez niego korzyści podatkowej. Jeżeli wydawana będzie decyzja w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podstawą opodatkowania jest dochód, dodatkowe zobowiązanie podatkowe ma wynosić 10% sumy składników wynikających z tej decyzji. Projektodawca przewidział również możliwość podwojenia lub nawet potrojenia tych kar w określonych sytuacjach. Takie „podwójne” kary mają być naliczane, gdy:

  • podstawa do ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego przekracza 15 000 000 zł – w zakresie nadwyżki ponad tę kwotę;
  • nie upłynęło 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym podatnikowi lub płatnikowi doręczono ostateczną decyzję stwierdzającą unikanie opodatkowania – w zakresie podstawy ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego związanej z zastosowaniem tych środków;
  • strona nie przedłożyła organowi podatkowemu dokumentacji podatkowej w zakresie cen transferowych.

Potrójne kary mają być nakładane, gdy zajdą co najmniej dwie z wymienionych tu przesłanek.

Oprac. Ewa Sławińska

Sprawozdawczość budżetowa. Nowe rozporządzenie z komentarzem

W dniu 12 stycznia 2018 r. opublikowano nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Główne zmiany wprowadzone względem rozporządzenia Ministra Finansów z 16 stycznia 2014 r. wynikają z: potrzeby doprecyzowania przepisów i rozszerzenia danych sprawozdawczych przekazywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, likwidacji sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb o wydatkach strukturalnych w związku z nowelizacją ustawy o finansach publicznych.

Kup już za: 39.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK