do góry
Pobieranie danych...
zamknij
 
data dodania: 19.03.2018
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Zmiany w zwolnieniach z obowiązku stosowania kas rejestrujących

1 kwietnia 2018 r. tracą moc niektóre zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących. Od tej daty istnieje bezwzględny obowiązek ewidencjonowania usług kulturalnych i rozrywkowych - wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe oraz związanych z rozrywką i rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne. Minister Finansów zrezygnował jednak z pierwotnego zamiaru objęcia bezwzględnym obowiązkiem ewidencjonowania usług wymiany walut.

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji z zastosowaniem kas rejestrujących. Rozporządzenie zakłada zasadniczo kontynuację stosowania w 2018 r. dotychczasowych zwolnień (czasowo - do końca 2018 r.). Jednak co do pewnych kategorii usług MF wprowadził bezwzględny obowiązek ewidencjonowania, wyłączając wobec nich prawo do korzystania ze zwolnień. Tym samym rozszerzył się krąg podmiotów zobowiązanych do posiadania kas rejestrujących oraz ewidencjonowania sprzedaży.

Nowe kategorie usług objętych obowiązkiem ewidencjonowania to usługi wstępu na przedstawienia cyrkowe oraz wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne. Wymienione rodzaje usług wstępu w okresie przejściowym, który zakończył się 31 marca 2018 r., nadal korzystały ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania. Oznacza to, że w tym trzymiesięcznym okresie przejściowym ww. usługi wstępu nie musiały być ewidencjonowane w kasie. Zwolnienie, o którym mowa, traci jednak moc 1 kwietnia 2018 r. Zatem z tym dniem podatnicy wykonujący usługi poprzednio zwolnione, a obecnie objęte bezwzględnym obowiązkiem ewidencjonowania, powinni rozpocząć rejestrację tych usług z użyciem kas rejestrujących.

Pierwotnie Minister Finansów planował objąć bezwzględnym obowiązkiem ewidencjonowania również usługi w zakresie wymiany walut świadczone przez kantory. Jak jednak wynika z komunikatu MF z 22 lutego 2018 r. oraz projektu zmian w rozporządzeniu w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, usługi te nadal będą zwolnione z obowiązkowego ewidencjonowania.

RODO. Ochrona danych osobowych. Przewodnik po zmianach

Publikacja pozwoli zapoznać się oraz jak najszybciej wdrożyć nową regulację w swojej działalności. Zmiany przepisów zostały przedstawione w unikalnej, tabelarycznej formule. Publikacja zawiera: tabelaryczne zestawienie, wyjaśnienia i komentarze ekspertów.

Kup już za: 99.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK