do góry
Pobieranie danych...
zamknij
 
data dodania: 19.03.2018
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Zmiany w zwolnieniach z obowiązku stosowania kas rejestrujących

1 kwietnia 2018 r. tracą moc niektóre zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących. Od tej daty istnieje bezwzględny obowiązek ewidencjonowania usług kulturalnych i rozrywkowych - wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe oraz związanych z rozrywką i rekreacją - wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne. Minister Finansów zrezygnował jednak z pierwotnego zamiaru objęcia bezwzględnym obowiązkiem ewidencjonowania usług wymiany walut.

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji z zastosowaniem kas rejestrujących. Rozporządzenie zakłada zasadniczo kontynuację stosowania w 2018 r. dotychczasowych zwolnień (czasowo - do końca 2018 r.). Jednak co do pewnych kategorii usług MF wprowadził bezwzględny obowiązek ewidencjonowania, wyłączając wobec nich prawo do korzystania ze zwolnień. Tym samym rozszerzył się krąg podmiotów zobowiązanych do posiadania kas rejestrujących oraz ewidencjonowania sprzedaży.

Nowe kategorie usług objętych obowiązkiem ewidencjonowania to usługi wstępu na przedstawienia cyrkowe oraz wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne. Wymienione rodzaje usług wstępu w okresie przejściowym, który zakończył się 31 marca 2018 r., nadal korzystały ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania. Oznacza to, że w tym trzymiesięcznym okresie przejściowym ww. usługi wstępu nie musiały być ewidencjonowane w kasie. Zwolnienie, o którym mowa, traci jednak moc 1 kwietnia 2018 r. Zatem z tym dniem podatnicy wykonujący usługi poprzednio zwolnione, a obecnie objęte bezwzględnym obowiązkiem ewidencjonowania, powinni rozpocząć rejestrację tych usług z użyciem kas rejestrujących.

Pierwotnie Minister Finansów planował objąć bezwzględnym obowiązkiem ewidencjonowania również usługi w zakresie wymiany walut świadczone przez kantory. Jak jednak wynika z komunikatu MF z 22 lutego 2018 r. oraz projektu zmian w rozporządzeniu w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, usługi te nadal będą zwolnione z obowiązkowego ewidencjonowania.

Sprawozdawczość budżetowa. Nowe rozporządzenie z komentarzem

W dniu 12 stycznia 2018 r. opublikowano nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Główne zmiany wprowadzone względem rozporządzenia Ministra Finansów z 16 stycznia 2014 r. wynikają z: potrzeby doprecyzowania przepisów i rozszerzenia danych sprawozdawczych przekazywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, likwidacji sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb o wydatkach strukturalnych w związku z nowelizacją ustawy o finansach publicznych.

Kup już za: 39.20 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK