do góry
Pobieranie danych...
 
data dodania: 29.08.2018
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Mechanizm Podzielonej Płatności w VAT

Od 1 lipca 2018 r. obowiązuje nowy art. 108a w rozdziale 1a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Przepis ten mówi o możliwości dokonywania płatności w systemie mechanizmu podzielonej płatności (ang: split payment).

Mechanizm podzielonej płatności polega na tym, że po otrzymaniu faktury za kupione przedmioty i usługi można wykonać przelew bankowy, dzieląc kwotę z faktury na dwie części - co do zasady na kwotę netto i VAT wynikające z otrzymanej faktury. W takim przypadku kwota netto zostanie przekazana na rachunek rozliczeniowy (bieżący lub pomocniczy), a kwota podatku na rachunek VAT.

Pojęcie rachunku VAT definiuje art. 2 pkt 37 ustawy o VAT, odsyłając m.in. do art. 62a ust. 1 rozdziału 3a znowelizowanego Prawa bankowego.

Taka forma płatności może być zastosowana jedynie między dwoma podatnikami VAT. 

Korzystanie z mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment) jest uprawnieniem podatników, którzy otrzymają fakturę z wykazaną kwotą VAT (art. 108a ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług; dalej: ustawa o VAT). Z uprawnienia tego korzystać mogą zatem otrzymujące takie faktury JST, jak również nabywcy towarów i usług otrzymujący od JST faktury z wykazaną kwotą VAT.

Nabywcom towarów i usług przysługuje nie tylko prawo do podjęcia decyzji o skorzystaniu z mechanizmu podzielonej płatności, lecz także prawo do określenia kwoty, która zostanie zapłacona z wykorzystaniem split payment. Za pomocą mechanizmu podzielonej płatności opłacona może być bowiem nie tylko cała faktura, ale również jej dowolna część. Nie ma również przeszkód, aby przy wykorzystaniu tej procedury opłacane były tylko niektóre faktury wystawiane przez danego podatnika. Również w tym zakresie nabywcy towarów i usług mają pełną swobodę.

W przypadku podjęcia przez nabywcę decyzji o skorzystaniu z mechanizmu podzielonej płatności zapłata jest dokonywana w całości za pośrednictwem banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej przy wykorzystaniu dedykowanego komunikatu przelewu (art. 108a ust. 3 ustawy o VAT). Zapłata za jego pomocą dokonywana jest częściowo (tj. w części odpowiadającej wartości sprzedaży netto) na zwykły rachunek płatniczy dostawcy, częściowo zaś (tj. w części odpowiadającej kwocie podatku VAT) na rachunek VAT dostawcy.

Poniżej zgromadziliśmy praktyczne instruktarze, opracowania oraz odpowiedzi na pytania Czytelników w zakresie stosowania mechanizmu podzielonej płatności w jednostkach sektora publicznego.


W ramach Tematu na czasie "Podzielona płatność w VAT" dostępne są następujące opracowania:

Co to jest podzielona płatność >>

Split payment w rachunkowości jednostek sektora publicznego >>

Mechanizm podzielonej płatności w jednostkach samorządu terytorialnego >>

Dobrowolność zastosowania podzielonej płatności >>

Podzielona płatność w jednostce budżetowej >>

Split payment a centralizacja VAT >>

Osobny rachunek dla rozliczeń VAT z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności >>

Opłacanie faktur z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności >>

Podzielona płatność a faktury bez prawa do odliczenia VAT >>

Przelew wierzytelności a podzielona płatność >>

Podzielona płatność - kto jest posiadaczem rachunku >>

Zapłata podatku z rachunku VAT we wcześniejszym terminie >>

Podzielona płatność - ewidencja na koncie 131 >>


Przeczytaj też: Wyjaśnienia MF: Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności (MPP) >>

CIT 2020. Komentarz

Publikacja zawiera praktyczne omówienie każdego przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Uwzględnia wszystkie zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2020 r., a także zmiany wprowadzone z dniem 31 marca i 18 kwietnia 2020 r. w ramach tarczy antykryzysowej łagodzącej skutki epidemii COVID-19 oraz zmiany wchodzące w życie 1 lipca 2020 r.

Kup już za: 199.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK