do góry
Pobieranie danych...
 
data dodania: 12.03.2018
codzienne aktualności na pulpicie - pobierz bezpłatną aplikację
 

Będą tzw. alimenty natychmiastowe?

Zdecydowaliśmy się zaproponować wprowadzenie tzw. alimentów natychmiastowych, czyli minimalnego wsparcia finansowego dla dziecka, które rodzic otrzymywałby w krótkim czasie w oparciu o uproszczoną procedurę - powiedział minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

"Dzieci nie powinny ponosić konsekwencji tego, że między rodzicami doszło do sporu, rozdźwięku, który zaowocował konfliktem, a procedury trwały latami" - powiedział minister prezentując przygotowane w resorcie założenia zmian w prawie rodzinnym, m.in. nowe rozwiązania w sprawach alimentów.

Zamierzeniem resortu sprawiedliwości jest, aby w takich sprawach, jak gwarantowanie finansowego wsparcia dla dziecka "mitręga sądowa przeszła do historii". W związku z tym MS zdecydowało się zaproponować rozwiązanie, które nazwano tzw. alimentami natychmiastowymi.

"Chodzi o to, że ustalamy na samym wstępie z zasady pewien minimalny standard wsparcia finansowego dla dziecka, które każdy rodzic natychmiast dostanie, jeśli wystąpi w oparciu o bardzo uproszczoną procedurę i pozew. To się ma dziać w ciągu bardzo krótkiego czasu. Nie będzie tej mozolnej, wieloinstancyjnej drogi dochodzenia do ustalenia wysokości alimentów" - wyjaśnił.

"Oczywiście nie stoi to na przeszkodzie temu, aby jeden z rodziców - uważając, że te alimenty są zbyt niskie, albo odwrotnie - zbyt wysokie w stosunku do sytuacji, która ma miejsce w danym przypadku - dochodził na zwykłej, dotychczasowej drodze ustalenia wysokości tych alimentów. Ale my chcemy, żeby od razu, z automatu i definicji, takie natychmiastowe alimenty mogły być ustalone" - powiedział Ziobro.

Wysokość tzw. alimentów natychmiastowych ma być ustalana według jednej, uniwersalnej zasady. Obecnie wynosiłyby one 460 zł na jedno dziecko, 840 zł na dwoje dzieci, a 1140 zł na troje. Resort podał, że średnia wysokość zasądzonych alimentów w 2016 r. wyniosła 577 zł, a w pierwszej połowie 2017 r. - 590 zł.

Jak poinformował resort sprawiedliwości, wysokość alimentów natychmiastowych "ma być ustalana według jednej, uniwersalnej zasady". "Co roku będzie ogłaszana kwota przeliczeniowa, zależna m.in. od minimalnego wynagrodzenia netto i współczynnika dzietności, która pozwoli precyzyjnie ustalić świadczenie w zależności od liczby dzieci w danej rodzinie" - wyjaśniło MS.

"Niezależnie od tych zmian, proponujemy także dla równowagi rozwiązania, które będą gwarantować temu rodzicowi - wywiązującemu się ze swoich obowiązków alimentacyjnych, by mógł utrzymywać kontakt z dziećmi. Chcemy też wyeliminować zjawisko, że uniemożliwia się jednemu z rodziców kontakt z dzieckiem, zwłaszcza w sytuacji, gdy ten rodzic chce i wywiązuje się ze swoich obowiązków, wobec tego dziecka. Tutaj polskie prawo powinno stanąć z kolei w obronie tego z rodziców, który ma tytuł do tego, aby z dzieckiem zachować kontakt i utrzymywać relacje" - mówił Ziobro.

W związku z tym - jak podał MS - "osobie, która będzie utrudniać lub udaremniać drugiemu z rodziców orzeczone przez sąd kontakty z dzieckiem, może zostać przydzielony kurator (asystent rodziny)". "Jeśli nadzór kuratorski nie przyniesie efektu, a problemów nie rozwiąże również nałożenie przez sąd kary pieniężnej, sprawa trafi do prokuratora na wniosek rodzica" - poinformował resort.

Wiceminister sprawiedliwości Marcin Woś wyjaśnił, że nie będzie tak, że postępowanie w sprawie kontaktów z dzieckiem od razu, po jednym przypadku dopuszczenia rodzica do dziecka będzie w jakikolwiek sposób przerywane. Będzie okres próby, dopiero po tym okresie, jeśli rodzic będzie się wywiązywał z obowiązku, postępowanie w tej sprawie będzie przerywane - tłumaczył.

W ramach zmian wprowadzona ma zostać procedura informacyjna, uświadamiająca konsekwencje ewentualnego rozwodu dla dzieci. Główną rolę mają odgrywać tu mediatorzy, w obecności których uzgodnione mają zostać warunki rozwodu, kwestie opieki nad dziećmi i wysokość alimentów, które zasądzi sąd.

Z informacji MS wynika, że w sprawach z mediacją rozwód trwa kilka miesięcy, a bez jej stosowania przeważnie do 2 lat.

Ziobro powiedział też, że w ramach proponowanych zmian przewidywane są rozwiązania, które wzmocnią opiekę państwa nad dziećmi w sytuacjach patologicznych. "Dlatego wspólnie z prokuraturą zdecydowaliśmy się wprowadzić +twarde+ zobowiązania wobec sądów rodzinnych, nakazujące, aby w każdym wypadku - gdy dochodzi do stwierdzenia jakiś nieprawidłowości, które mogą skutkować na przykład znęcaniem się nad dziećmi - sąd był zobligowany informować o takich sytuacjach prokuratora, żeby ten mógł wszcząć natychmiast postępowanie i podjąć prawno-karne instrumenty chroniące dzieci przed przemocą" - mówił minister.

Prokurator z urzędu wszczynałby w takich przypadkach sprawę o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej. Resort chce, by zmiany weszły w życie jak najszybciej, ale projekt czeka normalna ścieżka konsultacyjna, rządowa i legislacyjna w parlamencie.

Źródło: PAP

Sprawozdawczość budżetowa. Nowe rozporządzenie z komentarzem

W dniu 12 stycznia 2018 r. opublikowano nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Główne zmiany wprowadzone względem rozporządzenia Ministra Finansów z 16 stycznia 2014 r. wynikają z: potrzeby doprecyzowania przepisów i rozszerzenia danych sprawozdawczych przekazywanych przez jednostki samorządu terytorialnego, likwidacji sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb o wydatkach strukturalnych w związku z nowelizacją ustawy o finansach publicznych.

Kup już za: 39.00 zł

Potrzebujesz pomocy?
Konsultanci pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 17:00
Notyfikacje
Czy chcesz otrzymywać informacje o najnowszych zmianach? Zaakceptuj powiadomienia od INFORRB Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy
Powiadomienia można wyłączyć w preferencjach systemowych
NIE
TAK